Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

SNABBFAKTA OM VÅRA FLYGPLATSER

Svenska regionala flygplatser (SRF) har 33 medlemsflygplatser. Normalt har 28 av dessa reguljär passagerartrafik som innebär ett samlat utbud med över etthundra destinationer i Sverige och utomlands. Flera flygplatser har också ett omfattande utbud av frakt.

Elva flygplatser har s k Allmän trafikplikt där staten garanterar flygförbindelserna.

Vid samtliga flygplatser sker ett omfattande stöd till samhället som ambulansflygningar, brandspaning eller sjöräddning. Försvarsmakten använder också många av flygplatserna regelbundet.

Nyheter