Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Situationen vid våra flygplatser

Svenska regionala flygplatser har 33 medlemsflygplatser. Normalt har 27 av dessa reguljärtrafik som innebär ett utbud med över etthundra destinationer i Sverige och utomlands.
Till några få orter bedrivs flyglinjer med så kallad allmän trafikplikt utfärdad av staten.
Samhällsviktiga flygningar som ambulansflyg, brandspaning, sjöräddning eller frakt av viktigt gods fortsätter likt tidigare.