Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Grön flygplats

SRF vill vara med och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Med projektet Grön flygplats ökar vi tempot i miljöarbetet.

Projektet Grön Flygplats övergripande mål är att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Efter kartläggningsfasen kommer specifika mål att tas fram som följs upp under projekttiden.

Många av flygplatserna arbetar redan i dag aktivt med hållbarhets- och klimatfrågor. Grön Flygplats gör det möjligt att på ett strukturerat sätt bygga upp och sprida kunskap och best practice mellan flygplatserna.

Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF genom sina medlemsflygplatser att samarbeta med många andra aktörer för att nå projektets mål. Till exempel med små och medelstora företag för att ta fram nya smarta produkter och tjänster som genom projektet kan hitta nya marknader, flygbolag, forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg och de projekt som utvecklar och tillverkar el- och hybridflygplan. Även Trafikverket kommer att följa projektet.

Kontaktuppgifter:
Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats 070-819 21 37
Peter Larsson, VD SRF 070-619 88 77
Johan Holmér, Trafikstrateg Trafikverket 076-109 84 35