Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

En Svensk Flygpolitik: Boarding? Canceled?

Ge de regionala flygplatserna samma förutsättningar som de staflygpolitiktliga. Låt flygtrafiktjänsten vara avreglerad och öka kompetensen hos myndigheterna. Då kan de regionala flygplatserna fortsatt säkerställa tillgänglighet för alla i Sverige oavsett var man bor och verkar.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled?” som Svenska Regionala Flygplatser har tagit fram. Sverige som ett av få länder saknar en samlad flygpolitik, något som drabbar de regionala flygplatserna på många sätt. Läs hela rapporten här

Ladda ned rapporten