Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flest charterdestinationer

Sverige har fått ett nytt inrikesflyg. Tidigare bestod flygningarna från de regionala flygplatserna nästan uteslutande av en linje till Arlanda eller Bromma. Idag kan man från de 37 regionala flygplatserna nå 240 destinationer. 190 av dessa är utrikes destinationer. Utvecklingen gör att idag har var annan regional flygplats egna utlandsdestinationer, ofta då till charter resmål. Dessutom börjar nu en begynnande så kallad in-charter verksamhet att ta fart. Alltså inkommande turister som flyger direkt till de regionala flygplatserna i Sverige. Detta ger Sverige en unik möjlighet att ta del av den starka turisttillväxt som växer internationellt. Regeringens mål är att fördubbla turismen i Sverige under en tjugo-årsperiod. En ökad turistström till de regionala flygplatserna hjälper då också till att nå andra mål som ökad tillväxt och fler arbetstillfällen för de delar av Sverige som idag har högre arbetslöshet och lägre tillväxt.

Idag finns flera organiserade samarbeten mellan statens aktörer inom flygnäringen och turistnäringen. Det riskerar att endast öka turismen till de redan turisttäta storstadsområdena. SRF arbetar här aktivt med att upplysa och påverka statsmakterna men också att samarbeta med svensk turistnäring och regionala aktörer för att möjliggöra ökad turism till hela Sverige och därmed hjälpa till att nå regeringens mål. Sveriges regionala flygplatser blir därför en viktig komponent för en utvecklad svensk turism.