Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygplatsutredningen

Svenska regionala flygplatser (SRF) har varit aktiva till att få till Flygplatsutredningen och har också lämnat ett omfattande underlag.

Ett sammanhallet svenskt flygplatssystem.pdf

Presentation-SRF.pdf

Här våra ställningstaganden i korthet:

 

 

 

 

 

 

SRF har under många år påtalat den nuvarande obalansen mellan statliga och icke-statliga flygplatser. De stora flygplatserna som har förutsättningar att gå med vinst, ägs av staten. Detta medan de mindre flygplatserna, som inte har förutsättningar att gå med vinst, ägs av kommunerna. Våra regionala flygplatser bidrar med intäkter till de statliga flygplatsernas största flygplats Arlanda men även till Bromma, då de flesta av våra flyglinjer går dit. Men de regionala flygplatserna får inte ta del av de intäkter som kommer de statliga flygplatserna till del. Detta uppdelade system är något som inte finns hos våra grannländer.

 

Likt vad en tidigare statlig utredning förordat, så tycker SRF att alla regionala flygplatser bör få 75% underskottstäckning av sin basverksamhet. Vi kan också visa på att alla våra flygplatser idag utför viktiga flygningar som stöd till samhället och bör därför utses till beredskapsflygplatser. Vi ser vidare behovet av en utökad allmän trafikplikt där det kan behövas, liksom att regioner och kommuner själva kan få lov att få handla upp egen flygtrafik. Något som är möjligt i andra länder.

Utredaren Peter Normans presentation här

Läs utredningen i sin helhet nedan:

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet ds 20233.pdf

Läs SRF kommentar till Flygplatsutredningen här nedan:

SRF kommentarer till Flygplatsutredningen