Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Kontakta oss

Svenska regionala flygplatser AB
Rosengatan 4
111 40 Stockholm
info@flygplatser.se

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser AB
070-619 88 77
peter.larsson@flygplatser.se

Helena Butén Langlet
Kanslichef Svenska regionala flygplatser AB
070-619 88 82
helena.buten@flygplatser.se

Mari Torstensson
Projektansvarig Miljöprojekt Grön flygplats
070-819 21 37
mari.torstensson@flygplatser.se

 

Styrelse

K-G Abramsson, ordförande
Kommunfullmäktige vice ordf. , Vilhelmina kommun
kg@vilhelmina.se

Robert Lindberg, vice ordförande
Verksamhetsansvarig/ VD Skellefteå flygplats
robert.lindberg@skellefteaairport.se

Anna Råhnängen, ledamot
Verksamhetsansvarig/ VD, Trollhättan Vänersborgs flygplats
anna@fyrstadsflyget.se

Ann-Kristine Johansson, ledamot
AKJ Rådgivning, Karlstad
annkristine62@gmail.com

Dag Waldenström, ledamot
Ordförande Svenskt flyg
dag.waldenstrom@svensktflyg.se

Ralf Lundberg, ledamot
Verksamhetsansvarig/ VD, Arvidsjaur Airport
ralf.lundberg@arvidsjaurairport.se

Magnus Edman, ledamot
Verksamhetsansvarig/ VD, Halmstad City Airport
magnus.edman@halmstad.se

 

 

Peter Larsson, VD
peter.larsson@flygplatser.se