Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Avsaknad flygpolitik drabbar flygplatserna värst

Ge de regionala flygplatserna samma förutsättningar som de statliga. Låt flygtrafiktjänsten vara avreglerad och öka kompetensen hos myndigheterna. Då kan de regionala flygplatserna fortsatt säkerställa tillgänglighet för alla i Sverige oavsett var man bor och verkar.

De senaste årens försämringar har skapat en osäkerhet där flera flygplatshållare idag är tveksamma till att långsiktigt fortsätta driva sina flygplatser, då staten inte tycks vara intresserad att säkerställa rimliga villkor för alla flygplatser.

Sverige är det land som behöver flyget mest men tycks vara det land som satsar minst. Nu är det hög tid att se flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och regional utveckling.

Idag presenterar Svenska Regionala Flygplatser (SRF) rapporten: ”En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? Sverige som ett av få länder saknar en samlad flygpolitik, något som drabbar de regionala flygplatserna på många sätt.

Staten äger och tjänar idag pengar på några få men stora flygplatser. Samtidigt äger och driver kommuner och landsting nästan alla de regionala flygplatserna med betydligt färre passagerare och som därmed ofta har underskott. Dessutom har en rad pålagor lagts på de regionala flygplatserna.

För Sverige, som har de längsta avstånden inom EU, är de regionala flygplatserna en väsentlig del av landets infrastruktur. Medan de statliga flygplatserna har 26 procent av linjenätet, har de regionala flygplatserna hela 74 procent av linjenätet. Men trots detta satsar staten bara knappt 2,2 promille av infrastrukturanslaget på de regionala flygplatserna. Cirka 100 miljoner kronor av drygt 46 miljarder kronor årligen.

Trafikverket ansvarar för alla trafikslag. Av deras 6 500 anställda arbetar bara ca fem (5) personer med flygfrågor. Statens transportforskning inom flyg är också minimal. Av Trafikanalys ca 50 årsrapporter handlade i fjol en (1) om flyget. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har 69 forskningsområden. Inga av dessa handlar om flyg.

Av alla försämringar och fördyringar är det nära förestående beslutet om en återreglerad flygtrafikmarknad den mest akuta frågan. Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill återreglera flygtrafiktjänsten. Förslaget har fått mycket kritik, bl a från tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.

Idag har våra flygplatser fått ned sina kostnader med 30 procent. Med en återreglering hotar nya fördyringar.

Dagens rapport finns tillgänglig på SRF hemsida, www.flygplatser.se

 

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla