Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Ett fossilfritt flyg är nu möjligt

PeterICAO:s avtal om utsläppsbegränsningar är ett historiskt avtal. På lång sikt möjliggör det ett helt fossilfritt flyg. På kort sikt borde det innebära slopandet av en svensk flygskatt.

Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man nu enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unikt att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal. Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt. Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Redan från start deltar 65 länder i den frivilliga fasen från 2021 vilket innebär att ca 86 procent av världens flygresor täcks av systemet och från 2027 blir systemet obligatoriskt. Ett globalt och verkningsfullt styrmedel är något som vår branschorganisation Svenskt Flyg drivit länge. Nyligen meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att det vore bättre om det blev en global uppgörelse istället för en svensk skatt. Därför ser vi nu fram emot att regeringen direkt avbryter arbetet med införandet av en svensk flygskatt.

En nationell flygskatt vore ett symbolpolitiskt misstag utan någon som helst klimatnytta. Nu måste vi sluta upp kring det globala systemet och se till att det blir ett verkningsfullt system som levererar riktig klimatnytta.

Våra flygplatser i miljöns framkant
Utvecklingen mot ett klimatneutralt flyg går i första hand via fossilfria bränslen. Bränslena finns idag och går att flyga på. Problemet är att de är betydligt dyrare än traditionellt flygbränsle. En omställning kräver incitament.

I Sverige tar näringen olika initiativ. En av våra regionala flygplatser, Karlstad Airport, är den första flygplatsen i världen med en stationär tankanläggning för bioflygbränsle. Det sker genom samarbetet med Fly Green Fund (FGF). Flera flygplatser vill gå vidare med FGF och även tillsammans med flygbolagen kunna främja så kallade ”biobiljetter”, alltså en flygbiljett som inkluderar fossilfritt bränsle i priset.

Dessutom finns det nu idéer i regeringskansliet att alla offentliganställda vid flygresor ska välja fossilfria alternativ via FGF. Det skulle vara ett viktigt bidrag till att ”kicka igång” en större efterfrågan av fossilfria bränslen. Storproduktion skulle få ned priset och därmed göra det lönsamt att gå över till fossilfria bränslen.

Flygstrategi
Nu väntar hela flygnäringen på regeringens flygstrategi som är utlovad att komma nu under hösten. Vi hoppas givetvis att regeringen tar ICAO:s beslut vidare och skrinlägger flygskatten, satsar på fossilfria alternativ och ger tydliga besked i en rad andra flygfrågor. Det skulle gynna luftfarten, det skulle gynna miljön och det skulle gynna Sverige.

 

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

 

srf-fossilfrittflyg-liten-v2

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla