Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flyget blir en valfråga

Blir det en flygskatt? Ska Bromma läggs ned? Tyvärr kan detta bli realiteter efter valet. Men redan nu riskerar Flygtrafiktjänsten att återregleras. Flyget håller på att bli en valfråga.

Flyget har väl aldrig varit en valfråga, än mindre avgjort någon valrörelse. Men i år tycks enskilda flygfrågor segla upp som frågor av betydelse. Till och med att det kan skapa sprickor i olika regeringsalternativ.

I Stockholm är hotet om ett stängt Bromma en realitet om det blir maktskifte i staden. Likaså om det blir regeringsskifte. Då är det risk att en flygskatt införs.

Men mer närliggande ligger frågan om en återreglerad flygtrafiktjänst. Det skulle innebära en återmonopolisering med i praktiken bara LFV som enda leverantör. Dagens avreglerade marknad har möjliggjort att våra regionala flygplatser kunnat få ned sina kostnader med ca 30 procent. Nu hotas detta med en återreglering.

Och snabbt ska det gå. Nästa vecka tänker en vänstermajoritet med stöd av Sverigedemokraterna i Trafikutskottet, klubba igenom förslaget och ny lag ska börja gälla redan 1 juli i år.

I princip alla politiska beslut som berört våra flygplatser de senaste åren har tyvärr bara lett till försämringar och fördyringar. Nu stundar ytterligare drastiska försämringar.

Hela flygnäringen och Svenska Regionala Flygplatser har längre krävt en ny samlad flygpolitik. Något som Sverige saknar. Vi kommer nu påbörja en kampanj runt om i landet för att uppmärksamma flyget och våra flygplatsers betydelse.

Nu är det hög tid att svenska politiker, oavsett parti eller regeringsalternativ, bekänner färg om svenskt flyg. Valrörelsen har redan börjat.


Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla