Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Hotet om återreglering avvärjt

Regeringen kommer inte återreglera den svenska flygtrafikmarknaden. Därmed är ett stort hot mot våra flygplatser och passagerna avvärjt.

Det är ett mycket glädjande besked att regeringen inte avser lägga fram förslaget om en återreglerad flygtrafiktjänst. De märkliga var att alla oppositionspartierna i Riksdagen gått samman i frågan vilket fick följden att regeringen, mot sin vilja, avsåg lägga ett lagförslag om återreglering. Det skulle i så fall bli den första avreglerade marknaden i Sverige som skulle återregleras.

När sedan nästan alla remissinstanser kom med stark kritik, såg regeringen ingen logik i att driva igenom ett uppenbart illa genomtänkt beslut. Våra flygplatser skulle få en genomsnittlig fördyring om cirka 30 procent.

Vi flygplatshållare kan vara stolta att vi var tydliga och gick emot förslaget. De bidrog till att beslutet stoppades. Men avregleringsfrågan påminner tyvärr om allt fler frågor och förslag som vi hela tiden tvingas parera och i bästa fall förändra eller förhindra.

Ni kanske kom ihåg att EU nyligen ville stoppa offentlig finansiering av våra flygplatser. Det lyckades vi undvika. Transportstyrelen ville plötsligt öka avgifterna för den så kallade undervägsavgiften. Det har vi fått ett tillfälligt stopp på. Trafikverket ville ta bort den upphandlade flyglinjen till Torsby och Hagfors. Där medverkade vi till att den linjen finns kvar.

Så här ser mycket av de regionala flygplatsernas vardag ut. Att med kort varsel, lappa och laga, i förslag eller beslut som kommer från olika myndigheter eller andra aktörer. Förslagen är aldrig samordnade och riskerar då slå blint mot våra flygplatser.

Även om dagens beslut om flygtrafiktjänsten är en framgång, är det ett allt för tydligt exempel på att Sverige saknar en samlad och genomtänkt flygpolitik. Vi ha visserligen sett en begynnande politisk förståelse för flygets betydelse. Men vi kommer fortsätta var en blåslampa hos myndigheter och politiker, för att värna och uppmärksamma om våra flygplatsfrågor. Var så säkra.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser AB

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla