Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Nya EU-regler för regionala flygplatser

EU-kommissionen har fastställt nya riktlinjer för offentliga investeringar men också för driftstöd till flygplatser. Efter år av osäkerhet rätas några frågetecken ut för de flesta av Sveriges regionala flygplatser men vissa viktiga frågor är inte klargjorda.

Det är bra att vi fått genomslag för flera av våra synpunkter. Samtidigt kommer det fortsatt råda osäkerhet för vissa av våra flygplatser.

Kommissionen meddelar att flygplatser nu kan göra offentliga investeringar i regionala flygplatser med upp till 3 miljoner passagerare per år, med full rättslig säkerhet och utan föregående kontroll av kommissionen. För Sverige gäller det alla kommunalt- eller landstingsägda flygplatser.

Samtidigt finns det vissa restriktioner i de generella riktlinjerna, som troligtvis kommer bli föremål för tolkningar i tillämpningen för en rad svenska flygplatser.

Förordningen bekräftar också tidigare EU-beslut rörande offentligt driftstöd. Här kan de regionala flygplatserna med högst 200 000 passagerare per år, fortsätta med dagens driftformer. Flygplatser med passagerartal över 200 000 per år måste fortsatt notifiera detta hos kommissionen.

Sverige är glesbefolkat och det land inom unionen som har längst avstånd. Många gånger är flyget det enda realistiska transportsättet för att medborgarna ska kunna ta sig till huvudstaden eller ut i världen. Det gör att huvuddelen av Sveriges regionala flygplatser är beroende av offentligt driftstöd.

Samtidigt är det fortfarande EU som i mångt och mycket styr över hur kommunerna får lov att finansiera sina flygplatser. Detta parallellt med att staten äger och tjänar stora intäkter på sina flygplatser med Arlanda i spetsen. Statens flygplatser berörs inte av EU:s regelverk.

Regeringen har i sin flygstrategi pekat ut att man vill se över stödet till de regionala flygplatserna, något som SRF välkomnar. Då behövs en ökad statlig viljeyttring om finansieringsformerna för landets regionala flygplatser.

Kommissionens besked visar på nytt behovet att regeringen behöver ta ett samlat grepp när det gäller att säkerställa tillgänglighet och flygförbindelser för hela Sverige.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla