Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Nya Flygskatten fortfarande lika skadlig för landets flygplatser

Regeringens nya förslag om en flygskatt är fortfarande lika skadlig för våra flygplatser. Sverige kommer få världens nästhögsta flygskatt och skatteväxlingen kommer inte undanröja hoten mot våra flygplatser.

– Skatteväxlingen har ingen påverkan på de negativa konsekvenser som flygskatten skapar. Flygbolagen kommer fortfarande behöva flytta och ta bort linjer vilket allra mest drabbar våra regionala flygplatser, säger Peter Larsson VD för Svenska regionala flygplatser.

Regeringens nya förslag kan få gynnsamma effekter för små företag som är i stånd att nyanställa. Men det har ingen påverkan på alla de negativa konsekvenserna som flygskatten medför.

Regeringen vidhåller att de kommer genomföra flygskatten trots att en förkrossande majoritet, 126 av 156 remissinstanser är negativa till förslaget. Sverige kommer därmed få världens högsta flygskatt efter Storbritannien.

Flygbolagen beskriver nu öppet att man avser se över och konsolidera sina linjer för att möta de ökade kostnaderna för en flygskatt. Men vad som kanske är mest allvarligt, flygskatten får konsekvenser som ytterst hotar enskilda flygplatsers framtid.

Sveriges största flygbolag SAS anger att ett antal linjer kommer bli direkt olönsamma, vilket innebär att destinationer kan läggas ned och antalet flygningar minskas. Då är det inte de stora linjerna mellan storstäder de tänker på, utan de mindre linjerna till de mindre destinationerna. I klartext, till landets regionala flygplatser.

För lågprisbolagen är det rimligt att de tvingas agera som de gjort i Norge efter införandet av en flygskatt. Där har Ryanair lämnat flygplatsen Rygge, som tvingats att lägga ned. Även charterbolagen i Sverige har aviserat att de kan tvingas lämna regionala flygplatser och koncentrera sina flygningar till större flygplatser.

Idag har nära hälften av de regionala flygplatserna chartertrafik och för flera av dem utgör charterresandet en väsentlig del av intäkterna. Vi befarar därför att just de mindre regionala flygplatserna kommer drabbas värst när flygbolagen anpassar sig efter införandet av en flygskatt. Minst drabbas värst.

– Det är beklagligt att regeringen inte tagit hänsyn till alla de negativa konsekvenser som förts fram om flygskatten. Dagens förslag är fortfarande väldigt riskabelt för våra flygplatser, säger Peter Larsson vidare.

Dagens besked är också beklagligt ur ett klimatperspektiv. Speciellt då de dominerande flygbolagen i Sverige nu är beredda att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen tills år 2030. Det ger verklig effekt jämfört med regeringens flygskatt som i bästa fall reducerar utsläppen till 0,2 miljoner ton årligen. Det motsvarar ett par dygn av den svenska vägtrafikens utsläpp.

 

För mer information:
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser
070-619 88 77

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla