Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Nyhetsbrev 16 mars 2012

 

Välkommen ombord

Sverige är en världsledande flygnation med ett unikt flygplatssystem med idag 36 regionala flygplatser som ägs och drivs av kommuner, regioner eller i privat regi. Från norr till söder är Sverige ett av Europas längsta länder. Därför har de regionala flygplatserna en helt avgörande betydelse för att knyta samman landet och bidra till tillväxt, turistnäring och en levande landsbygd.Det är Svenska regionala flygplatser AB (SRF) som företräder de regionala flygplatserna. Nu utökar vi vårt arbete både till form och innehåll. Följ gärna med oss i vårt utvecklingsarbete.
 
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser AB


Regionala flygdagen 25 april

Den 25 april arrangerar vi Regionala flygdagen då företrädare för flygnäring, turism, regional utveckling, näringsliv och makthavare träffas i Stockholm. Vid seminariet presenterar vi vårt nya handlingsprogram med ny hemsida och ett antal nyheter. Håll utkik efter vår inbjudan.

Det nya inrikesflyget

Sverige har fått ett nytt inrikesflyg. Sveriges 36 regionala flygplatser binder samman landet med viktiga linjer som i huvudsak förenar huvudstaden med landsbygden. Men var tredje regional flygplats har också egna utrikesdestinationer. Till exempel flyger vi idag reguljärt mellan Linköping och Amsterdam. Mellan Karlstad och Oslo. Växjö och Köpenhamn. Norrköping och Helsingfors. Eller mellan Örebro och Köpenhamn. Det visar på en allt mer dynamiskt regional utveckling i Sverige.

Nu börjar också allt fler inkommande turister till Sverige flyga direkt till våra regionala flygplatser. Detta ger Sverige en unik möjlighet att ta del av den starka turisttillväxt som växer internationellt. Den ökade turistströmmen till våra flygplatser bidrar inte bara till regeringens mål om fördubblad turism, utan också till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen över hela landet.


Svenska regionala flygplatser AB (SRF) företräder Sveriges icke-statliga flygplatser och verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF har för närvarande 36 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

 

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla