Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Nyhetsbrev, 2 maj 2012

 

Ett helt nytt inrikesflyg

Tack till alla som gjorde Regionala flygdagen möjlig. Det var intressanta föredrag, uppskattade diskussioner och vi presenterade ett nytt handlingsprogram och en ny hemsida
www.flygplatser.se där man nu på ett enkelt sätt kan söka bland våra 36 flygplatser och lättöverskådligt välja bland 136 direktdestinationer, varav 107 är utrikeslinjer. Sverige har verkligen fått ett helt nytt inrikesflyg.Missade du Regionala flygdagen, kan du se hela seminariet på YouTube eller
www.flygplatser.se.
Mycket nöje.
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser AB

 

Småland Airport skapar jobb och nya företag

Flygplatsen i Växjö har bidragit till 6.900 nya arbetstillfällen och 3.100 nya företag under en 25-års period. Det är några av slutsatserna i en ny utredning som beskriver Småland Airports bidrag till den regionala utvecklingen. Utredningen är beställd av Sydsvenska Handelskammaren, Regionförbundet södra Småland och Småland Airport och går att läsa i sin helhet här.

Dessutom arrangerar Småland Airport nu på lördag 5 maj Stora flygfesten 2012.
Se vidare ur programmet.

 

Ljungbyhed Air 7 maj

Måndag 7 maj samlas Peab, Lunds universitet, Klippans kommun och Region Skåne på Ljungbyheds flygplats. Då presenteras Ljungbyhed Airsom ska vara en gränsöverskridande samarbetsarena för många idag helt skilda aktörer inom både näringsliv, akademi och offentliga verksamheter.Ambitionen är att Ljungbyhed Air redan nästa år ska forma ett kreativt, gemensamt och neutralt utbildnings- och utvecklingscenter för skandinaviska verksamheter inom luft och flyg. Läs mer om etableringen av Ljungbyhed Air arrangemanget den 7 maj på: www.ljungbyhedair.se

 

 

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) företräder Sveriges icke-statliga flygplatser och verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF har för närvarande 36 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla