Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Slopad flygskatt ger andrum för flygplatser

Flygskatten har haft en inverkan på nedlagda flygbolag och inställda flyglinjer. Att skatten nu tas bort är extra viktigt för små och ofta utsatta flygplatser.

Sveriges riksdag beslutade på onsdagen om en budget för 2019 som också innebär ett avskaffande av flygskatten från den första juli 2019. Detta är ett mycket välkommet beslut och innebär också en lättnad för våra flygplatsers ofta utsatta situation. Svenska regionala flygplatser (SRF) har både inför och efter att flygskatten infördes varit kritisk till skatten då den i praktiken saknat koppling till faktiska utsläpp.

Redan när skatten utreddes var utredaren själv tveksam till den. I det närmaste alla remissinstanser sågade den. Rent politiskt blev frågan väldigt infekterad när oppositionen krävde att skatten skulle avskaffas. Ändå drevs den igenom och har gällt i nio månader. Under den tiden har ett antal flygbolag gått i konkurs, linjer har dragits in och flygandet minskat. Det har knappt varit märkbart på stora destinationer eller för utrikesresandet men för enskilda inrikeslinjer och mindre orter har det ibland varit förödande.

Minns ni Nextjet konkursen, som under flera månader i princip ställde in allt flyg i Norrlands inland. Andra bolag försvann också. På vissa orter kom nya bolag in men inte överallt. Andra orter har drabbats av att hårt pressade bolag dragit ned på flygningarna. Idag finns t ex ingen trafik på Mora eller Borlänge.

Under flera år i rad har den svenska flygmarknaden varit befriad från flygbolag som gått i konkurs. Efter flygskattens införande har tre bolag i Sverige lagts ned. Det går inte att peka ut flygskatten som enskild orsak till dessa händelser men den har helt klart haft en inverkan.

För våra flygplatser har kostnadsutvecklingen ökat kraftigt de senaste åren. En avskaffad flygskatt ger därför ett visst andrum. Det ger också utrymme för flygplatserna och för övriga aktörer inom luftfarten att frikoppla resurser för att fortsätta omställningen till ett fossilfritt flygande.

Fossilfritt inrikesflyg 2030
På 40 år har utsläppen per flygstol minskat med 70 procent. Flygets färdplan är ett fossilfritt inrikesflyg år 2030 och att all flygtrafik från svenska flygplatser är fossilfri år 2045. Flygbranschen deltar även aktivt i arbetet runt regeringens biobränsleutredning.

Idag är bioflygbränsle en bristvara och är runt fyra gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Viktiga steg har tagits för att öka tillgången på bioflygbränsle vilket kommer pressa priset. Likaså har SRF och våra flygplatser en dialog med de bolag och industrier som håller på att utveckla elektrifierade flygplan. Elflygen kommer introduceras om bara några år och de är speciellt intressanta på mindre destinationer, alltså för våra flygplatser.

Flygskatter finns egentligen bara i några europeiska länder och det är fler länder som avskaffat än behållit sina flygskatter. Nu följer också Sverige de exemplen. Det är ett bra och viktigt besked för våra flygplatser. Nästa besked vi väntar på är den så kallade Flygplatsöversynen. Staten har upptäckt den utsatta situation våra flygplatser lever under. Vi har stor tilltro att Flygplatsöversynen kommer till rätta med våra problem. Besked väntas till årsskiftet.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla