Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Sveriges regionala flygplatser satsar på biobränsle

Svenska regionala flygplatser har under många år aktivt medverkat till klimatomställningen. Karlstad flygplats var först i världen med egen fossilfri tankanläggning. Nu följer övriga flygplatser efter.

Sveriges regionala flygplatser (SRF) går nu in i Fly Green Fund (FGF) som är en omställningsfond för att få igång tillverkning och användning av fossilfritt flygbränsle. Flera ledande flygaktörer och flygbolag är redan med i FGF.

– Vi är jätteglada att Sveriges regionala flygplatser nu går med i Fly Green Fund. Det gör att vi har samlat i stort sett hela svenska flygnäringen. Tillsammans ökar vi våra möjligheter att erbjuda fossilfria flygresor till affärs-och privatresenärer, säger Maria Fiskerud, VD för Fly Green Fund.

Antalet tillverkare av biobränsle är i dagsläget få i världen och ingen tillverkning sker i Sverige. Tillgången på flygbiobränsle är också relativt begränsad och kostar 4-5 gånger mer än fossilt bränsle.

Den internationella flygorganisationen IATA, har som mål att stoppa ökningen av koldioxidutsläppen från år 2020 och minska dessa utsläpp från 2005 års nivå med 50 procent till år 2050.

För Sveriges regionala flygplatser innebär det att man enats om ett mål där flygplatserna ska bidra till att nå målsättningen med ett fossilfritt flygresande till år 2030. För det startar nu ett samarbete mellan flertalet medlemsflygplatser. Den övergripande målsättningen är att kunna:

  • Erbjuda 5 % fossilfri tankning av flygbränsle redan 2018
  • Erbjuda 50 % fossilfri tankning av flygbränsle 2025
  • Erbjuda 100 % fossilfri tankning av flygbränsle 2030

Därtill medverka i regionala miljömål som strävar mot 100 % fossilfri region.

Var och en av Sveriges regionala flygplatser har alla egna ägare med olika förutsättningar. Takten i omställningen kommer dock inledningsvis vara osäker. Främst på grund av ovissheten runt flygskatten.

Ofta är flygplatserna kommunalt ägda eller privata men blir då en integrerad del av den egna kommunens miljöarbete. Idag präglas allt arbete av en hög medvetenhet om miljö och klimatomställning. Flygplatserna är idag i princip klimatneutrala. Till exempel genom att fordonen drivs av klimatneutrala bränslen som HVO eller EcoPar Bio. Nu tar flygplatserna nästa steg för att möjliggöra att även flygplanen kan börja tanka fossilfritt i en större omfattning.

I den svenska flygbranschen pågår nu flera initiativ för att få till en verklig övergång till fossilfria bränslen. Efter Karlstad har de större flygbolagen och även Swedavia startat upp flera projekt. Ofta kopplade till Fly Green Fund.

De regionala flygplatsernas satsning på ett fossilfritt flyg underlättar också för de regionala och lokala initiativ som redan är igång för att skapa en inhemsk biobränsletillverkning i Sverige.

Vår förhoppning är att Sveriges produktionsanläggningar för flygbiobränsle ska etableras i anslutning till några av våra regionala flygplatser.

Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse som ger företag och individer möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Våra partners Swedavia, EFS, KLM, SAS och BRA betalar för administrationen av fonden. Våra företagskunder – Löfbergs, Resia, Swedavia, Norrlandsfonden, Crisp – betalar via årskontrakt och våra privata kunder betalar med Swish (Swish-nummer: 123 131 4137). Av pengarna som kommer in via våra kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Norden. Under första året bidrog Fly Green Funds företags- och privatkunder så att 0,3% av flygbränslet till det svenska inrikesflyget kunde bytas ut mot bioflygbränsle. www.flygreenfund.se.

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla