Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Turbulent luftrum kräver färdplan

PeterI luftrummet uppstår turbulens. Det hanterar flygbranschen och passagerarna flyger allt säkrare och allt bättre. Men i den politiska världen är turbulensen mer svårbemästrad. När vi summerar 2016 har fler ”felindikeringslampor” börjar blinka än vad som har släckts. Under 2017 vill vi gärna se, om uttrycket tillåter, en färdplan komma på plats.

Under året har vi sett en fortsatt efterfrågan på flygförbindelser. Fler resenärer behöver flyga mer för att arbeta, investera, mötas eller uppleva saker. Det är extra viktigt för mindre orter med ett stort omvärldsberoende. Flera av våra orter har fått nya destinationer och fler avgångar. Nu senast blev det klart med en stor satsning av Norwegian från Skellefteå till Arlanda med tre turer per dag. Något som är väldigt viktigt för den regionala utvecklingen i Västerbotten.

Samtidigt har året kommit med tråkiga besked. Gävle kommun har beslutat att lägga ned sin flygplats. Flygplatsen där hade flera samhällsviktiga transporter men ingen passagerartrafik. Skälet till nedläggningen angavs till att kostnaden inte stod i relation till nyttan.

Just kostnader för sina flygplatser, tynger många kommuner och på flera ställen ställs nyttan av den egna flygplatsen inte sällan mot vård och omsorg i kommunen. Tyvärr är medvetenheten väldigt låg om att problemet inte är lokalt. Nästan alla våra över 30 kommunala, region- eller landstingsägda flygplatser har samma problem.

Detta samtidigt som staten valt ut att driva de stora flygplatserna med betryggande överskott. Denna märkliga uppdelning av landets flygplatser är vi ensamma om i Norden.

EU:s statsstödsregler förbjuder också offentlig finansiering av flygplatser vilket ställer till det för alla våra offentligägda flygplatser. De har sökt undantag och de tre största måste också notifiera dessa undantag till EU-kommissionen.

Efter långa granskningar blev det i december klart att även Kalmar får godkänt av EU. De två andra, Sundsvall-Timrå och Skellefteå har tidigare också beviljats undantag. Här upplever vi att regeringen har varit aktiv för vår sak och på ministernivå tagit upp frågan direkt med den ansvariga kommissionären Margrethe Vestager. Till våren kommer också nya så kallade Gruppundantag från Bryssel. Vi får se om de hjälper saken.

Men även om Kalmar-beslutet släckte en varningslampa, blinkar fortfarande två. EU har självmant valt ut och granska Halmstad och Västerås.

Dessa omvända EU-regler att få undantag för generellt förbud, fortsätter därmed att skapa en ständig osäkerhet för alla dessa flygplatser. Ett genombrott var därför när flera riksdagspartier tvärs över blockgränserna, vid Regionala flygdagen i riksdagen nyligen, öppnade upp för idén om en möjlig förändring av driftformen för våra regionala flygplatser.

Likaså kan vi notera en av riksdagens få kommentarer till den ofantliga infrastrukturpropositionen på 622 miljarder kronor. Av tradition, är detta nästan uteslutande bara satsningar på väg- och järnväg. Men denna gång uppmanade riksdagen, regeringen att också; ”ta särskild hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna”.

Men om några varningslampor då har släckts under året har flera andra tänts. Det råder fortfarande osäkerhet vad som kommer hända med Bromma flygplats. Osäkerheten gör att flygbolagen håller inne med satsningar och investeringar. Vilket riskerar drabba flygplatser ute i landet.

Likaså den nu föreslagna flygskatten. Inte nog med att den kommer slå hårdast mot mindre orter. Utredaren själv bedömer att flygskatten har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp! Enda sättet att släcka den varningslampan, är att inte införa flygskatten.

Många av frågorna beskrivna här, hänger ihop eller är beroende av varandra. För hela flygnäringen finns också andra frågor som fortfarande är obesvarade och som på något sätt måste hanteras i en flygstrategi. Strategin skulle kommit efter sommaren men det står fortfarande; delayed på väggtavlan. Det gör att flera felindikeringslampor fortfarande blinkar.

Så här inför jul måste vi ändå se situationen med tillförsikt. Felindikeringslampor släcks inte av sig själva. De hanteras och bearbetats bort. Men för detta krävs en checklist men också en färdplan. En idé var man ska och vad man vill. Det kännetecknar flyget och det hoppas jag också kommer känneteckna de politiska besluten under året som kommer.

Med dessa rader vill jag på Svenska regionala flygplatsers vägnar önska

En God jul och ett Gott nytt år.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla