Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Utredning gör det omöjligt att lägga ned flygplatser

Förra veckan kom den statliga utredningen ”Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst” (2014:65) som har utrett Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst och om denna kan konkurrensutsättas. För att göra en sådan kartläggning har utredningen tittat på den nationella beredskapsplaneringen.

Där visar utredningen på att det finns stora brister och att det saknas ett verkligt underlag. Det kommer att ta cirka fyra år för att få en samlad bild och hinna teckna bindande civilrättsliga avtal mellan Försvarsmakten och de civila flygplatserna.

”Någon självklar rättighet för Försvarsmakten att disponera de civila flygplatserna vid höjd beredskap finns inte i dag”, konstaterar utredningen.

Att det kan ta fyra år att utröna denna beredskap bygger bland annat på att Försvarsmakten behöver cirka 3–5 år för att se över hela beredskapsprocessen. När nu diskussioner om att lägga ned Bromma flygplats och införa en flygskatt sker i samband med regeringsbildningen, går de stick i stäv med det nu uppkomna behovet av beredskapsplanering.

Utredningen borde därmed få till effekt att de två förslagen som berör flygplatser i regeringsförhandlingarna helt tas bort.

Läs vår debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs hela den statliga utredningen här.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla