Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

VALEXTRA: Flygplatserna blir en valfråga

Flygfrågor som Brommas framtid och en eventuell flygskatt har kommit in i valrörelsen. Nu ser även frågan om de regionala flygplatsernas utsatta situation ut att bli en valfråga. TV4 nyheterna har idag uppmärksammat frågan.
Se klippet här!

Vi har länge drivit frågan och uppvaktat både regeringen och riksdagen om den i längden ohållbara situationen för våra flygplatser. Staten har valt ut och tjänar idag pengar på några få men stora och vinstdrivande flygplatser. Samtidigt äger och driver kommuner och landsting nästan alla regionala flygplatser med betydligt färre passagerare och som därmed ofta har underskott.

Sverige har de längsta avstånden inom EU och är efter Finland det mest glesbefolkade landet. Det är därför svårt att uppnå lönsamhet för alla flygplatser i hela landet. Samtidigt är flygplatserna helt avgörande för regionernas tillgänglighet och utveckling. Men också för att säkra beredskap för brandflyg eller för att ambulansflyget ska kunna fungera.

Svenska Regionala Flygplatser har samlat fakta och våra ståndpunkter i rapporten ”En svensk flygpolitik; Boarding? Canceled?”.
Läs gärna mer här.

Förhoppningsvis kan uppmärksamheten i valrörelsen också leda till förändring. Fråga gärna dina folkvalda i din kommun om hur flygförbindelserna säkras i din del av landet!?

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla