Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

VALEXTRA: Flygskatt Valets glömda fråga

Miljöpartiets förslag att stänga Bromma flygplats har fått stor uppmärksamhet i valrörelsen speciellt då Socialdemokraterna inte entydligt tagit avstånd från förslaget. Igår sa dock socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tydligt ifrån att flygplatsens avtal till 2038 ska gälla. Löfven villkorade dock inte frågan vid ett regeringsskifte, så frågan kan inte helt anses avfärdad.

Samtidigt öppnar nu Miljöpartiet upp för att fler flygplatser än Bromma bör stängas ned runt om i Sverige. Då dessa beslut avgörs lokalt och det väntas maktskifte till de rödgrönas favör i många kommuner, utgör nedläggningar fortfarande ett reellt hot mot våra flygplatser.

Till detta kommer ett annat förslag från Miljöpartiet som inte alls fått samma uppmärksamhet i valrörelsen. Nämligen införandet av en flygskatt.

En flygskatt kommer att slå mot hela flygnäringen men också påverka långt fler samhällssektorer. Beräkningar som bland annat IATA gjort, visar att en flygskatt riskerar 10 000-tals jobb. BNP skulle minska med ca 11,5 miljarder kronor och därmed skulle skatteintäkterna minska med 5,6 miljarder kronor. En flygskatt skulle leda till en försämrad konkurrenskraft och en försämrad tillgänglighet.

En flygskatt kommer stänga flygplatser
En flygskatt skulle dessutom slå allra hårdast mot våra regionala flygplatser. Där opererar idag många mindre flygbolag som säkerställer tillgängligheten mellan landsbygden och Stockholm, i Europas längsta land. Dessa bolag har små marginaler, då passagerarvolymerna här inte alls är lika stora som för de stora bolagen som enbart opererar mellan storstadsflygplatser. Dessutom har många av våra regionala flygplatser lyckats etablera charter- och lågprisflyg vilket skapat en unik möjlighet för svenskar att ta sig ut i världen utan att behöva åka till Stockholm först.

En flygskatt på dessa resor kommer dramatiskt höja biljettpriserna, vilket leder till att flera av bolagen snabbt kommer lämna dessa mindre svenska orter, då de slipper skatter på andra destinationer i andra länder. När en flygskatt var på gång 2006, agerade dessa bolag blixtsnabbt. Västerås flygplats blev t ex av med alla sina linjer och var stängd i flera månader. Tills hotet om en flygskatt då togs bort. Samma sak kommer ske igen.

Sveriges regionala flygplatser har redan idag en ansträngd situation. En flygskatt, särskilt i kombination med Brommas stängning, skulle riskera stängning av en lång rad flygplatser i Sverige. Vad händer då med möjligheten att säkerställa tillgänglighet över hela landet? Vad händer då med beredskapen vid skogsbränder eller översvämningar vid nationella kriser? Vad händer med det livsnödvändiga ambulansflyget?

Satsa på fossilfria bränslen
De som argumenterar för en flygskatt menar att flyget släpper ut för mycket koldioxid och därför måste flyget begränsas. Sanningen är att flygets utsläpp ligger på ca 2 procent av de totala utsläppen av koldioxid och inrikesflyget står för bara 1 procent. Flygnäringen gör dessutom stora åtaganden för att få ned utsläppen. På 40 år har utsläppen minskat med 70 procent, trots att flygandet ökat kraftigt.

Branschen jobbar också på att fortsätta minska utsläppen. Den regionala flygplatsen Karlstad Airport är först i Europa med att erbjuda helt fossilfria flygbränslen! Detta nya bränsle kostar visserligen mer än dagens bränslen. Här behöver statsmakterna jobba med en sund omställning för nya bränslen i stället för att införa en flygskatt.

De politiska partier som vill införa en flygskatt måste också ange vad det får för konsekvenser för förlorade arbetstillfällen, minskad konkurrenskraft, minskad tillgänglighet och hur en försämrad beredskap ska hanteras. Det är hög tid. På söndag är det val.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla