Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

VALEXTRA: Säkras inte flygplatserna hotas beredskapen

När den stora skogsbranden rasade i Västmanland var Västerås flygplats avgörande för att brandbekämpningsplanen kunde baseras och tanka på flygplatsen. När Sverige nyligen kunde sända iväg akut nödhjälp till Irak, skedde det vid den nationella knutpunkten för stora humanitära hjälptransporter, nämligen vid Örebro flygplats. Och när räddningstjänsten övervakade och inventerade skadeomfattningen i det översvämningsdrabbade området i Halland, då var helikopterresurserna baserade på Halmstad flygplats.

Detta är alla exempel på hur avgörande våra regionala flygplatser är för beredskap och räddningsinsatser som ständigt sker. Antingen som nu, när händelserna är stora och får uppmärksamhet. Men ofta i det tysta och till vardags. Som när ambulansflyget närsomhelst och varsomhelst i landet kan undsätta och rädda människoliv. Ofta med behov att flyga på långa avstånd för specialistsjukvård eller för donationstransporter.

Statens ansvar
Allt detta ser vi som självklarheter men vi tycks glömma bort att de regionala flygplatserna ofta drivs i kommunal regi och ofta med ständiga underskott. Alla de tre flygplatserna Västerås, Örebro och Halmstad är regionala flygplatser. Att verksamheten inte går med vinst är begripligt, då flygplatserna finns till för att säkra tillgänglighet för medborgarna men också för beredskapen i ett land som har längst avstånd i hela Europa men som också är det näst mest glesbefolkade landet i Europa. De relativt blygsamma passagerarunderlagen medger då helt enkelt inte några stora intäkter för flygförbindelser som ofta sker i glesbygd.

Men parallellt har staten valt ut och driver de få stora flygplatser som har förutsättning att gå med vinst. De som är lokaliserade vid våra storstäder, som Arlanda, Bromma, Landvetter eller Sturup.

De statliga flygplatserna gör också miljardvinster men statens överskott tillfaller inte de mindre flygplatserna. De statliga flygplatsernas vinster är till och med långt större än de samlade underskotten för de regionala flygplatserna.

Oskarshamns kommun har redan fattat beslut att lägga ned sin flygplats. I Västerås finns en diskussion sedan en tid att lägga ned flygplatsen. Just på grund av underskotten.

Tusentals jobb hotade
Det kan inte vara statsmakternas vilja att fortsätta ha denna märkliga och direkt destruktiva uppdelning. Glädjande nog har regeringen hörsammat flygnäringens uppmaning att utforma en samlad flygpolitik, något som faktiskt saknas idag. Svenska Regionala Flygplatser kommer vara tydliga i det arbetet med att vi måste komma bort från dagens uppdelade flygplatsmarknad.

I övrigt är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som har politiska förslag om flyget. Båda partierna vill införa en flygskatt och stänga ned Bromma. Skulle båda förslagen bli verklighet kommer ca 34 000 arbetstillfällen försvinna, enligt Riksdagens utredningstjänst, IATA (International Air Transport Association) och Stockholms handelskammare. Görs dessutom inget åt de regionala flygplatsernas situation kommer än fler flygplatser läggas ned och ännu fler jobb försvinna över hela landet.

Vi hoppas de politiska partierna tar tills sig fakta och tar ställning för de regionala flygplatsernas överlevnad. Innan valet.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla