Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

CRM, Crew Resource Management

Endags utbildning i CRM med erfaren instruktör. Utbildningen sker i enlighet med EASA-OPS regler.

Instruktör
Johan Jangmo   mobil:0728-789827
johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg Tel: 0500-463185
anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Ort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål kurs genomföras lokalt)

Farligt Gods för incheckningspersonal

Repetitionskurs för incheckningspersonal som ej hanterar Farligt Gods

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för incheckningspersonal

Repetitionskurs för incheckningspersonal som ej hanterar Farligt Gods

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

 

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för incheckningspersonal

Grundkurs för incheckningspersonal som  hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com
Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för incheckningspersonal

Grundkurs för incheckningspersonal som  hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för ramp, stationspersonal

Repetitionskurs för ramp-och stationspersonal som hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för ramp, stationspersonal

Repetitionskurs för ramp-och stationspersonal som hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för ramp, stationspersonal

Grundkurs för ramp-och stationspersonal som hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg
Tel: 0500-463185
anders.lofvenborg@skovdeairport.com

Farligt Gods för ramp, stationspersonal

Grundkurs för ramp-och stationspersonal som hanterar Farligt Gods. 4 tim

Utbildningsort: Skövde, (alternativt kan efter önskemål genomföras lokalt)

Instruktör
Johan Jangmo
mobil:0728-789827
mail: johan.jangmo@skovdeairport.com

Utbildningsansvarig
Anders Löfvenborg Tel: 0500-463185
mail: anders.lofvenborg@skovdeairport.com