Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

EU-beslut äventyrar inte Sveriges regionala flygplatser

Idag kom EU-kommissionens nya riktlinjer om offentlig finansiering för flygplatser. De ger fortsatt utrymme för Sveriges samtliga regionala flygplatser att fortsätta sin finansiering likt idag. Förutsättningen är att samtliga flygplatser antar så kallade SGEI-kriterier som beskriver flygplatsernas betydelse.

– Detta är en arbetsseger för våra flygplatser. Sverige höll på bli det land som riskerade drabbas värst men jag tror våra ansträngningar har burit frukt. Kommissionen har förståelse för våra speciella förhållanden, säger Peter Larsson, VD för Sveriges regionala flygplatser.

Kommissionens nya riktlinjer begränsar hur statsstöd kan tillåtas för flygplatser. Samtidigt finns en speciell lag som hanterar samhällskritiska funktioner där man kan åberopa så kallade SGEI-kriterier (Services of General Economic Interest). Varje flygplatsägare kan nu själva definiera varför flygplatsen behövs utifrån att regionalt- näringslivs- och utvecklingsperspektiv. Samtliga flygplatser författar nu också SGEI-kriterier.

I realiteten ger detta ett fortsatt utrymme för att de regionala flygplatserna även i framtiden kan finansieras med offentliga medel.

Det finns visserligen ett tak om en årlig passagerarvolym på 200 000, som kräver speciell notifiering till kommissionen. Idag är det flygplatserna Sundsvall och Skellefteå har sådana passagerarvolymer att de behöver notifiera till kommissionen. I realiteten ser SRF dock inga problem för de flygplatser som ligger över detta tak.

– Vi har känt ett gott stöd från flera aktörer som hjälpt oss driva våra frågor och skapat förståelse för våra svenska förhållanden. Det har varit avgörande för oss, säger Peter Larsson vidare.

SRF har haft en konstruktiv dialog med näringsdepartementet och även med EU-kommissionen i frågan. I den dialogen framgår det att det finns en oerhört stor förståelse för Sveriges speciella behov av flygplatser. Sverige är det land inom unionen som har längst avstånd och många gånger är flyget det enda realistiska transportsättet för att medborgarna ska kunna ta sig till huvudstaden eller ut i världen. Detta är extra viktigt för att regionerna ska kunna utvecklas.

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla