Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Fem regionala flygplatser handlar gemensamt upp flygtrafiktjänst

De regionala flygplatserna Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping och Skellefteå har idag gått samman om en gemensam upphandling för flygtrafiktjänst.

– Vi välkomnar denna upphandling. Den kan både få ned kostnader för de fem flygplatserna men också leda till fler gemensamma upphandlingar för andra regionala flygplatser, säger Peter Larsson, VD för Sveriges Regionala Flygplatser AB.

Flygtrafiktjänst är oftast den enskilt största utgiften för en flygplats, varför en gemensam upphandling med fem flygplatser ger goda förutsättningar för att skapa kostnadsbesparingar för de regionala flygplatserna.

Upphandlingen omfattar både flygtrafikledningstjänst (ATS) och meteorologisk observationstjänst (MET) och görs gemensamt för Jönköpings Airport AB, Kalmar Airport AB, Karlstad Airport AB, Norrköping Airport AB och Skellefteå City Airport AB.

Anbudstiden pågår fram till 1 mars 2013. Avtalstiden är på fyra år med början från 1 januari 2014, med möjlighet till förlängning med plus ett år.

Upphandlingen omfattar samtliga fem flygplatser som en helhet men särskilda förutsättningar eller uppgifter kan finnas för varje flygplats, som trafik, öppethållningstider eller luftrumsblock.

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) bildades förra året och ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 36 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder. 

För mer information kontakta:
Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser AB
070-619 88 77
peter.larsson@flygplatser.se

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla