Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygskatten slår hårdast mot mindre orter

Den föreslagna flygskatten är inte bara ineffektiv ur klimatsynpunkt, den riskerar att försämra svensk ekonomi och minska tillgängligheten. Det kommer drabba de regionala flygplatserna och därmed mindre orter allra hårdast.

”Det är inte rimligt att införa en flygskatt som har begränsad effekt på miljön men som kommer leda till färre flyglinjer med färre avgångar. Det slår speciellt mot regionala flygplatser, vilket direkt hotar jobb och utveckling på mindre orter och i glesbygd”, säger Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser.

Utredningen bedömer att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. De bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande.

Utredningen beräknar att en flygskatt kan minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp.
Den föreslagna flygskatten skadar också svensk ekonomi. Den väntas få stora negativa effekter för samhällsekonomin. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Den föreslagna flygskatten försämrar också tillgängligheten. Minskad efterfrågan leder till färre flyglinjer med färre avgångar. Flygskattens ökade kostnader kommer särskilt drabba mindre flygbolag som då tvingas dra ned på avgångar eller helt ta bort destinationer. Det kommer vara förödande för mindre orter som är helt beroende av bra flygförbindelser.

Fördyrningarna på grund av flygskatten försvårar också för de investeringar som nu görs för att skapa en storskalig övergång till fossilfria biobränslen. Redan idag tankar flera flygbolag med biobränsle, men på grund av den höga kostnaden byts endast några procent av bränslet ut. Flygskatten riskerar också slå mot denna positiva utveckling.

”En flygskatt tar inte bort utsläppen. Det gör biobränslen. I stället för att införa en flygskatt borde regeringen verkligen satsa på ett hållbart flyg genom att påskynda utvecklingen för bioflygbränslen”, säger Peter Larsson.

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla