Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Fortsatt osäkerhet för Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen har föreslagit nya riktlinjer som troligtvis möjliggör offentlig finansiering av flygplatser även i framtiden. Det finns dock fortfarande otydligheter i förslaget. Samtidigt finns andra förslag som gör framtiden oviss för flera av våra flygplatser, inte minst för Torsby och Hagfors.

Förslaget tycks ge utrymme för att vi i Sverige även i framtiden kan fortsätta finansiera våra flygplatser med offentliga medel. Samtidigt införs ett tak, vid en årlig passagerarvolym på 200 000. Detta tak är inte entydigt definierat vilket skapar otydlighet. Införs detta tak kommer flera av våra flygplatser att bli direkt berörda.

Svenska regionala flygplatser kom nu bistå regeringen med underlag och synpunkter, innan de ska lämna sitt svar till EU-kommissionen den 25 september.

Parallellt med EU-förslaget finns två andra frågor som direkt berör framtiden för flera av våra flygplatser.

Nyligen kom Trafikverkets översyn av den så kallade upphandlade flygtrafiken. Trafikverket vill ta bort upphandlad flygtrafik för linjerna till Hagfors och Torsby. Blir det verklighet innebär det i praktiken att de båda flygplatserna måste avvecklas.

Förslaget är extra anmärkningsvärt då staten nyligen ansett Torsby som strategiskt viktig och byggt ut flygplatsen för 85 miljoner kronor. Då beslut om upphandlad trafik också är avgörande för flygplatsernas existens, är det orimligt att beslutet som nu avgörs av en myndighet och inte på politisk nivå.

Utöver EU-förslaget och Trafikverkets förslag har också riksdagens trafikutskott nyligen beslutat att flygtrafiktjänsten ska återregleras. Träder det i kraft drabbas tio regionala flygplatser med en kraftigt förhöjd kostnad för sin flygtrafiktjänst.

Sammantaget är således situationen för många av våra flygplatser ytterst osäker just nu. För Torsby och Hagfors är hotet om nedläggning direkt överhängande. Det visar också på det akuta behovet av en svensk sammanhållen flygpolitik. Något som saknas idag.

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) är ett samarbetsorgan för Sveriges regionala flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka beslut och lagstiftning för att ge de regionala flygplatserna förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 37  medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

För mer information kontakta:
Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser AB
070-619 88 77
peter.larsson@flygplatser.se
www.flygplatser.se

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla