Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Regionala flygplatser sparar 36 miljoner kronor på flygtrafikledning

Fem regionala flygplatser har valt Aviation Capacity Resources (ACR) som leverantör av flygtrafikledningstjänst i en gemensam upphandling och sparar därmed ca 36 miljoner kronor under en sexårsperiod.

Det är de fem flygplatserna Kalmar Öland Airport, Norrköping Airport, Skellefteå City Airport, Jönköping Airport och Karlstad Airport som tecknar det nya avtalet. Varje flygplats sparar jämfört med idag drygt en miljon kronor per år. Under avtalsperioden spar de fem flygplatserna totalt ca 36 miljoner kronor.

– Flygtrafiktjänst är oftast den enskilt största utgiften för en flygplats, varför detta avtal är ytterst betydelsefullt och kan leda till liknande upphandlingar för flera av våra flygplatser, säger Peter Larsson, VD för Svenska Regionala Flygplatser.

ACR blir den leverantör som kommer anlitas för tjänsten vilket omfattar både flygtrafikledningstjänst (ATS) och meteorologisk observationstjänst (MET).

Avtalsperioden är mellan 1 januari 2014 till 31 januari 2018 med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 36 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

 

För mer information kontakta:

Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser AB
070-619 88 77
peter.larsson@flygplatser.se
www.flygplatser.se

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla