Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Nytt och utökat driftstöd till Svenska regionala flygplatser

Driftstödet ökar nu från 106 milj kr till 210 milj kr och fler flygplatser får ta del av stödet. Ett genombrott för statens syn de regionala flygplatsernas ökade betydelse.

Lilly Bäcklund ny ordförande för Svenska regionala flygplatser

Vid Svenska regionala flygplatsers stämma i Halmstad valdes Lilly Bäcklund från Lycksele till ny ordförande efter KG Abramsson som varit ordförande sedan 2011.

Regionala flygplatser är nu gröna flygplatser

Genom projektet Grön Flygplats har de regionala flygplatserna reducerat sina egna klimatutsläpp med 64 procent under fyra år. Nu gör man ytterligare klimatsatsningar de närmaste fem åren.

Välkommet stöd täcker bara delar av behoven

Regeringen vill anslå 107 extra miljoner till de regionala flygplatserna. Det är mycket välkommet och ytterst nödvändigt men skulle behöva vara mer än dubbelt stort.

En bra utredning men med brister

Flygplatsutredningen är omfattande. Den är genomtänkt. Den har många bra förslag. Men också några problematiska brister.

Elflyget snart en realitet i Sverige

En helt unik elflygsturné är precis genomförd i mellersta Sverige. Den har visat att vi om bara några år kommer ha elflyg flera destinationer runt om i Sverige.

Så säkras de regionala flygplatserna

Vi lever i en ny tid. Både pandemin och kriget i Ukraina har visat behovet av flygplatser i hela landet. En ny statlig utredning ska se över statens långsiktiga ansvar för en hållbar inriktning för landets flygplatser. Behoven av grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet ska tillgodoses.   Svenska […]

Svenska regionala flygplatser välkomnar att regeringen utser en flygplatsutredare

Svenska regionala flygplatser välkomnar att regeringen utser en flygplatsutredare Regeringen utser en utredare som ska se över hela flygplatssystemet. Det är mycket välkommet. Vi har under många år drivit denna fråga och nu går regeringen oss till mötes. Det är mycket glädjande. Det var vid Svenska regionala flygplatser (SRF) årsstämma i Kalmar under tisdagen som […]

Svenska regionala flygplatser välkomnar Moderaternas förslag om Beredskapsflygplatser

Med kriget i Ukraina ökar också behoven att säkra beredskapen vid landets regionala flygplatser. Moderaternas förslag ligger helt i linje med att klara dessa ökade behov. Moderaternas förslag att utse alla regionala flygplatser till Beredskapsflygplatser ligger helt i linje med vad Svenska regionala flygplatser (SRF) själva drivit i flera år. Alla flygplatser kan bli Beredskapsflygplatser […]

Nu vänder det upp för flyget

Se filmen om de två nya flyglinjerna som startats med två helt nya flygbolag. De nya flygbolagen Skåneflyg och Västflyg säkerställer nu flygförbindelser Kristianstad-Bromma respektive Trollhättan-Bromma.