Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

78 procent röstade för att behålla Västerås flygplats

Hela 78,2 procent röstade för att behålla flygplatsen när västeråsarna hade folkomröstning i frågan. Det är en tydlig signal med ett stark folkligt stöd. Något som smittar av sig till medborgare i andra flygplatskommuner. Flygplatsfrågan har varit en flitigt debatterad fråga i Västerås under många år. Kanske mer än någon annanstans ute i landet. Den […]

Bromma flygplats kan drivas vidare i privat regi

Det privata Bromma Airport Group vill ta över Bromma flygplats. Det skapar förutsättningar för att rädda kvar många svenska inrikeslinjer Bromma är viktig för hela landets tillgänglighet. Vi välkomnar det privata initiativet som vill ta över driften av flygplatsen om inte staten vill. Vi delar uppfattningen att Bromma kan drivas både lönsamt, långsiktigt och med […]

Varför det behövs en ny flygpolitik

Krisen för flyget får återverkningar hela samhället. Vi har listat 10 områden som kräver stora och långsiktiga åtgärder. Dessutom finns det bland riksdagens partier en mycket bred politisk samsyn för att främja flyget. Men innebär det att det också kan blir politiska beslut?  Effekterna av pandemin är av historiska proportioner. Effekterna för flyget är […]

Varför får bara vissa flyglinjer stöd?

För att flyget ska komma igång efter krisen behövs också nya sätt att starta upp flyglinjer. Vissa linjer till Norrland fick temporärt stöd. Men nu behövs stöd för att igång linjer i hela Sverige. Pandemin har i det närmaste ställt allt flyg marken. Nu börjar vi se enskilda linjer komma igång igen. Men […]

Varför får bara vissa leverantörer av flygtrafikledning stöd?

Likt flygbolag och flygplatser drabbas aktörerna som säkerställer flygtrafikledning också av krisen. Nu kompenserar regeringen statliga LFV men inte övriga aktörer. Detta samtidigt som regeringen tackar nej till ett lån från den europeiska organisation för flygtrafikledning, Eurocontrol. Till följd av pandemin har flygets aktörer drabbats väldigt hårt. Stödpaket har också aviserats men bara till vissa. […]

Varför inte fler beredskapsflygplatser?

Alla regionala flygplatser utför en rad olika stödinsatser till samhället. Nu finns ett förslag att öka antalet Beredskapsflygplatser men inte till att omfatta alla de som utför viktiga uppdrag idag. Sveriges regionala flygplatser (SRF) har nästan alla flygförbindelser till Stockholm eller till utländska destinationer. De skapar tillgänglighet för medborgare och för företag i hela landet. […]

Varför får bara vissa flygplatser stöd?

Regeringen ger 100 miljoner i stöd till landets regionala flygplatser men bara till vissa. 22 av 32 flygplatser får stöd. Övriga får ingenting trots de också är drabbade av pandemin.  Till följd av pandemin har flyget i princip upphört. Det har drabbat Sveriges regionala flygplatser (SRF) oerhört hårt. I det närmaste alla intäkter har […]

Samtliga flygplatsägare vädjar om stöd

Ängelholms flygplats stänger ned. Precis det vi varnat för börjar nu hända. Fler flygplatser kan tvingas följa. Samtliga ägare för regionala flygplatserna har nu gått samman och vädjar till regeringen om riktad stöd för att flygplatserna ska klara sig.

Smittan slår väldigt olika inom flyget

LFV får inte lov att permittera utan måste varsla sina anställda. Swedavia får lov att permittera, vilket de också gjort. För våra regionala flygplatser finns inga klara regler för permitteringar. Coronaviruset slår hårt men också helt olika inom flyget.

Flygplatserna behöver stöd nu

Situationen för landets regionala flygplatser är ytterst ansträngd. Regeringens olika stödåtgärder hjälper inte våra flygplatser. Vi behöver direkt stöd och det väldigt snabbt.