Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

78 procent röstade för att behålla Västerås flygplats

Hela 78,2 procent röstade för att behålla flygplatsen när västeråsarna hade
folkomröstning i frågan. Det är en tydlig signal med ett stark folkligt stöd.
Något som smittar av sig till medborgare i andra flygplatskommuner.

Flygplatsfrågan har varit en flitigt debatterad fråga i Västerås under många år.
Kanske mer än någon annanstans ute i landet.
Den politiska majoriteten i Västerås stad tog också beslut förra våren om att lägga ned flygplatsen. Det föranledde då än mer debatt och ett folkinitiativ bildades för att rädda flygplatsen. De lyckades också samla in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning. När så västeråsarna sagt sitt i söndags, hade 78,2 procent röstat för att behålla flygplatsen mot 21,8 procent som röstat för att lägga ned flygplatsen.

Folkligt stöd
Det har varit berikande att följa det folkliga engagemanget i kampanjen de senaste månaderna. Det är verkligen upplyftande att se vanligt folk dela ut flygblad eller skriva insändare för att de värnar sin flygplats.
Den regerande majoriteten i Västerås har nu deklarerat att de tänker respektera väljarnas åsikter. Men det är fler i Sverige som kommer att lyssna till detta tydliga valresultat.
Över tid har det i andra städer ibland förts diskussioner likt den i Västerås. Det har då i första hand varit enskilda partier som resonerat om nyttan med den egna flygplatsen.

Man skulle kunna säga att det breda folkliga stödet i Västerås, verkligen bekräftar det vi sett i mer eller mindre alla andra flygplatskommuner runt om i Sverige. Nämligen uppfattningen att den regionala flygplatsen behövs och att den har en stor betydelse för sina invånare.

Starkt riksdagsstöd
Vi kan också se ett allt mer tydligt stöd på den nationella nivån för våra regionala flygplatser. Bland riksdagens partier finns ett brett stöd hos sex av riksdagens åtta partier. Både nu i krisen med stödåtgärder men också på sikt för att reformera finansieringen för våra flygplatser.
Flyget är oerhört hårt drabbat under pandemin. Fortfarande är inkomstbortfallet ungefär 80-90 procent hos våra flygplatser. Fram tills nu har man klarat sig med de olika stöd som varit möjliga. Både generella stöd som korttidspermitteringar och omställningsstöd men också riktat stöd från staten. Det riktade stödet gavs dock bara till 22 av 33 flygplatser.

Därför lämnar vi nu på nytt underlag till Regeringskansliet. Det kommer fortsatt behövas både generellt och riktat stöd. Detta stöd måste nu komma alla flygplatser till del, inte bara vissa.
Samtidigt hjälper flygplatserna också till i pandemibekämpningen. Nyligen blev 16 av våra flygplatser utsedda till temporära Beredskapsflygplatser, detta för att kunna säkerställa ambulansflygningar dygnet runt. När flygplatserna nu tvingats spara och säga upp personal, blir denna jourverksamhet förstås ytterligare en belastning.

Fortsatt klimatarbete
Likaså äventyras en del av det omställningsarbete som nu pågår vid alla våra flygplatser. I det närmaste alla flygplatser är eller har kommit väldigt nära att bli klimatneutrala på marken och arbetet fortsätter för att hjälpa dagens och morgondagens flyg att bli fossilfritt. Med biobränsle, elflyg och även vätgas på sikt.

Teknikutvecklingen går nu väldigt snabbt. Då gäller det för våra flygplatser att hålla i och hålla ut. Inte bara under pandemin utan för att kunna möta ett återstartat flygande igen. Flygplatserna har ett lokalt och ett folkligt stöd, men behöver också ett ekonomiskt stöd.

Det rungande JA:et i Västerås, var ett välkommet energitillskott för våra medarbetare runt om i Sverige. Nu fortsätter vi jobba oss ur krisen.
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

 

Senaste nytt

Visa alla