Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Bromma flygplats kan drivas vidare i privat regi

Det privata Bromma Airport Group vill ta över Bromma flygplats. Det skapar förutsättningar för att rädda kvar många svenska inrikeslinjer

Bromma är viktig för hela landets tillgänglighet. Vi välkomnar det privata initiativet som vill ta över driften av flygplatsen om inte staten vill. Vi delar uppfattningen att Bromma kan drivas både lönsamt, långsiktigt och med lägre utsläpp.

Svenska regionala flygplatser (SRF) företräder de flesta av landets flygplatser som alla har egna lokala ägare. Bromma flygplats tillhör idag det statliga bolaget Swedavia. Många av de regionala flygplatserna är direkt beroende av förbindelsen till Stockholm just genom den speciella profil som Bromma flygplats har.

SRF välkomnar det initiativ som Bromma Airport Group (BAG) och ACR har presenterat. ACR är välkända för SRF då de idag driver flygtrafiktjänst vid huvuddelen av SRF medlemsflygplatser. SRF medlemsflygplatser arbetar dagligen med att skapa intäkter och få ned kostnader och delar BAG och ACR uppfattning att Bromma har förutsättningar att kunna drivas lönsamt.

Sveriges första helt fossilfria flygplats

Bromma flygplats särskilda profil med mindre flygplanstyper till mindre destinationer, skapar viktig tillgänglighet för många små orter runt om i landet. Framtiden för Bromma flygplats är ingen Stockholmsfråga utan en Sverigefråga. För att vidmakthålla goda förbindelser krävs långsiktighet. På Bromma flygplats har nyligen stora investeringar gjorts vilket gör flygplatsen livskraftig under väldigt lång tid.
Brommas profil men mindre propeller-flygplan ger också betydligt mindre utsläpp jämfört med Arlandas betydligt fler jet-flygplan.

Flygningarna från Bromma skapar inte heller några höghöjdseffekter.

Dessutom är Bromma helt rätt för framtidens elflyg. SRF tror också likt BAG, att Bromma flygplats kan bli Sverige första helt fossilfria flygplats. Om Bromma flygplats får fortsätta i ny regi, medverkar SRF gärna med medlemsflygplatsernas erfarenheter för att få ned utsläppen på Bromma.

Vi uppmanar regeringen och Stockholm Stad att snarast börja förhandla med Bromma Airport Group om en nystart för Bromma flygplats. Det är viktigt för tillgängligheten i hela landet.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla