Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

EU Kommissionen godkänner stöd till Sundsvall och Skellefteå

EU kommissionen har godkänt flygplatserna Sundsvall-Timrå Airport och Skellefteå Airport begärda undantag (s k SGEI) för sin offentliga finansiering. Det här är ett mycket viktigt och efterlängtat beslut som visar betydelsen av våra regionala flygplatser i Sverige.

EU-kommissionären för konkurrensfrågor Margrethe Vestager kommenterar beslutet med: ”Flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå bedriver verksamhet i glesbygdsområdena Västernorrland respektive Västerbotten. Kommissionen har konstaterat att den ersättning som de erhåller är nödvändig för att binda samman medborgarna och företagen i dessa två områden med resten av Sverige och EU.”

Kommissionen menar att den offentliga finansieringen av de två flygplatserna kommer att bidra till regional sammanlänkning och utveckling men utan att otillbörligen snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Precis som Svenska Regionala Flygplatser länge påpekat, konstaterar även kommissionen att till följd av flygplatsernas läge och den måttliga omfattningen av passagerartrafik, räcker intäkterna inte till för att täcka flygplatsernas kostnader. Varför offentlig finansiering är en nödvändighet.

EU kommissionens beslut berör Sundsvall-Timrå och Skellefteå fram till december 2023.

Enligt Kommissionen skulle brist på godtagliga flygförbindelser mellan Västernorrland respektive Västerbotten och Stockholm och resten av Europa ”på ett betydande sätt försämra invånarnas levnadsstandard och minska verksamheten och affärsutsikterna i dessa regioner. Detta skulle allvarligt hämma den sociala och ekonomiska utvecklingen i områdena.”

EU-kommissionens beslut berör endast Sundsvall-Timrå och Skellefteå. Beslutet visar att det är möjligt att få undantag för finansiering av våra regionala flygplatser som alla har låga passagerarvolymer och därmed låga intäkter men är oerhört viktiga för den egna regionens utveckling och framtid.

EU:s statsstödsregler förbjuder offentligt stöd men det finns utrymme för undantag t ex med (SGEI). I princip alla Sveriges regionala flygplatser åberopar också denna möjlighet. Flygplatser som åberopar undantag och har passagerarantal över 200 000 per år måste notifiera detta hos kommissionen. Förutom Sundsvall-Timrå och Skellefteå har också Kalmar-Öland Airport sökt undantag hos kommissionen.

Läs hela pressmeddelandet från kommissionen:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-103_en.htm

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Visa alla