Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flyget hårt drabbat av Corona

Risken för fortsatt smittspridning av Coronaviruset är fortsatt mycket stor och vid de svenska regionala flygplatserna iakttar man åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Situationen för flyget utvecklar sig nu till den kanske mest ansträngda i modern tid. Flygresandet är en viktig del av samhällsekonomin. Just nu håller denna del på att helt stanna av.

 

Läget för flygbolagen är nu mycket ansträngd och tycks förvärras i snabb takt. Står flygen stilla, då står också flygplatserna stilla. Det innebär ett ansträngt läge även för flygplatserna. Troligtvis kommer detta pågå under flera månader.

 

Om utvecklingen fortsätter är det inte bara den uteblivna tillgängligheten och enskilda arbetstillfällen som riskeras. De regionala flygplatserna säkerställer också ett brett stöd till samhället, som i så fall också äventyras.

 

Svenska regionala flygplatser har en ständig kontakt med medlemsflygplatserna men också med regeringskansli och myndigheter för att söka möjligheter för lättnader och stöd för flygplatserna.

 

Resenärer som är drabbade av uteblivna flygningar ska i första hand vända sig till flygbolagen för information. De regionala flygplatserna hjälper resenärer i den mån det är möjligt. Resenärer ska också följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om god handhygien och att iaktta försiktighet för att minska risken för smittspridning.

 

Denna information kan snabbt uppdateras vid behov.

Senaste nytt

Visa alla