Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygplatserna behöver stöd nu

Situationen för landets regionala flygplatser är ytterst ansträngd. Regeringens olika stödåtgärder hjälper inte våra flygplatser. Vi behöver direkt stöd och det väldigt snabbt. 

Intäkterna har i det närmaste upphört när flygbolagen inte kan flyga. Nu sinar kassorna snabbt för flygplatserna. Skjuter inte regeringen till pengar nu, tvingas personalen bort och då riskeras till slut de samhällskritiska flygningarna som ambulansflyg.

Regeringen menar att våra flygplatser kan klara sig på några av de olika krispaketen. Vi uppskattar regeringens ambitioner men det räcker inte.

Först hänvisade regeringen till korttidspermitteringarna. Men det råder fortfarande osäkerhet om våra flygplatser omfattas av dem. Möjligen kan några flygplatser nyttja korttidspermitteringarna men det är osäkert för de flesta.

Regeringen menade sedan att det gick att använda medel ur krispaketet för kommuner, även till flygplatser. För våra ägarkommuner är dessa pengar viktiga för att täcka alla hål i den kommunala välfärden. Pengarna är tilldelade efter folkmängd, vilket gör att kommuner med en flygplats får en extra stor kostnad att hantera. Men grannkommunerna vars invånare har kunnat nyttja flygplatsen, ska de också bidra? Hur många grannkommuner förväntas bidra? Vem bestämmer det?

Likaså de kommuner som har en statlig flygplats. De behöver inte använda en krona för att rädda sin flygplats. Det gör staten. De kan istället koncentrera sina tillskott till sin välfärd.

Nu senast, kom regeringens Temporära Allmänna Trafikplikt. Den är riktat till åtta orter varav fem är till orter med statliga flygplatser och tre till orter med regionala flygplatser. Men denna temporära allmänna trafikplikt riktas till flygbolagen, inte till flygplatserna. Visserligen kommer våra tre flygplatser kunna ta ut landningsavgifter och annat men det blir ytterst små belopp. Det blir ett tillskott men avgör inte om dessa tre flygplatser klarar sig långsiktigt.

Det som fortfarande flyger till och från våra flygplatser och som till och med ökar nu i krisen, det är de samhällskritiska flygningarna. Ambulansflyg, brandspaning, frakt av viktiga komponenter eller ökade frekvenser med medicin och sjukvårdsmateriel.

Få känner till flygplatsernas samhällsuppdrag
Nu mitt i Corona-krisen blir det uppenbart hur mycket av Sveriges krisberedskap som har monterats ned och försvunnit. Vi har inga beredskapslager kvar. Bristen på sjukvårdsmateriel är närmast akut. Så är det också på område efter område. Mediciner, livsmedel, bränslen, ja i det närmaste allt riskerar ta slut i vårt ”just-in-time samhälle”.

Men det finns saker som fungerar. Vid praktiskt taget alla våra flygplatser flygs ständigt en rad viktiga transporter som kanske få känner till men som har stor betydelse för att landet ska fungera. Det kallas Stöd till samhället.

Det handlar om mineralkartering, postflyg, tankning eller basering av polishelikoptrar. Brandspaning sker vid alla regionala flygplatser, där Frivilliga flygkåren och allmänflyget utför spaningsflygningar oftast på länsstyrelsernas uppdrag. Sommaren 2018 med de omfattande skogsbränderna utfördes ca 4900 brandspaningar från våra flygplatser och över 500 bränder upptäcktes. Många flygplatser är utpekade som så kallade riksintresse, just för sin strategiska betydelse för landet. Flygskolor finns på många platser liksom flygverkstäder eller olika testverksamheter.

Flera myndigheter är stationerade eller utför uppdrag från våra flygplatser. Lantmäteriet utför fotoflygningar, Migrationsverket genomför omfattande avvisningar, liksom att Kriminalvården har många fångtransporter från och till våra flygplatser. MSB flyger ut materiel och förnödenheter vid nationella kriser eller internationella katastrofer. Likaså opererar Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Viktigast är sjukvårdstransporterna 
Viktigast är kanske ändå alla sjukvårdstransporter. Både för transporter och för basering. Det rör sig både om ambulanshelikopter och ambulansflygplan. Ofta behöver helikoptrar flytta över patienter från en skadeplats till en flygplats för överflyttning till ett flygplan för att ta sig till specialistsjukvård betydligt längre bort. Men det kan också handla om organtransporter, eller om spädbarn som fötts med grava fel.

Ofta flygs radioaktiva isotoper in från utlandet. Isotoperna används vid behandling av cancer och det finns inget annat sätt än att flyga in dem, då deras halveringstid gör att man annars inte hinner. Det innebär logistikkedjor från produktion av isotop till behandling av patient som är planerad i detalj. När larmen kommer måste flygplatserna öppna upp, vilket förstås också sker nattetid.

Idag ersätts bara två av våra flygplatser för att ha beredskap att kunna ta emot akuta transporter dygnet runt. Trots det svarar alla de övriga nästan 30 flygplatserna ändå upp och ser till att de akuta transporterna också kan utföras med kort förvaring dygnet runt, landet runt och året om.

Under flera år har vi uppmärksammat regeringen på att alla våra flygplatser borde omfattas av begreppet Beredskapsflygplats och då få ersättning för dygnet runt beredskap. Nu om någonsin, vore det ett lämpligt tillfälle för staten att också uppskatta alla samhällsnyttiga flygningar som våra flygplatser medverkar till.

Förutom alla dessa samhällsnyttiga flygningar har vi dessutom Försvarsmaktens alla flygningar. De är av förståeliga skäl hemliga men enkelt uttryckt. De är omfattande.

Nu krävs snabba beslut
Vår vädjan om omedelbart stöd, handlar om att fortsatt säkra dessa viktiga transporter. Då vidmakthåller Sverige förmågan att bekämpa Corona-pandemin. Men det säkrar också att vi har kvar flygplatser i hela landet, när väl krisen är över.

Väldigt snabbt behövs:

  • Direkt stöd till flygplatserna. Det sker enklast genom att betala ut driftstöd till alla regionala flygplatser.
  • Utse alla regionala flygplatser som Beredskapsflygplatser och därmed betala dem för alla de akuta transporter man idag ombesörjer utan betalning.
  • Öppna upp för Trafikplikt till alla flygplatser. En flyglinje kan mycket väl trafikera flera orter. Trafikplikt hjälper flygplatserna och det hjälper flygbolagen.

Dessa åtgärder är enkla att införa och förhållandevis billiga i relation till vad som riskeras om flygplatserna stängs ned.

Det handlar om ett antal miljoner kronor per flygplats. Det är en oerhört liten kostnad för att säkra beredskap, sjukvårdstransporter och ett flyg efter krisen.

Regeringen tar nu på sig ett väldigt stort ansvar om man inte går de regionala flygplatserna till mötes. Medarbetare riskerar sina jobb, kommuner riskerar sin tillgänglighet men hela landet riskerar nu en väsentlig del av vår beredskap.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla