Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygplatserna satsar på kompetensutveckling

I början av 2022 skärps kraven på verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen ytterligare. Det inkluderar många verksamheter inom luftfart och verksamheter som har koppling till luftfartsskydd.

Vi på SRF har därför fått hjälp av säkerhetskonsultföretaget SRI med att göra en kunskapsförflyttning inom olika områden kopplade till just säkerhetsskydd och personalsäkerhet på vår senaste gemensamma utbildningsdag. SRI är en av Sveriges ledande leverantörer av konsultstöd och expertis inom säkerhetsskydd fokuserat mot personalsäkerhet och anlitas av både privata och offentliga organisationer.

På schemat stod ett antal anpassade utbildningsmoduler på ämnen som hjälper oss att bli ännu mer effektiva och träffsäkra i vårt förebyggande säkerhetsprövningsarbete. Bland annat fick deltagarna lära sig intervjuteknik med fokus på säkerhetsprövningsintervjuer och hur man gör effektiva och träffsäkra grundutredningar.

”Vi har redan genomfört det första utbildningstillfället och återkopplingen från deltagarna har varit mycket bra. Med tanke på den föränderliga och osäkra värld vi lever i är det viktigt att alla vi som är delaktiga i det svenska civila försvaret och samhällskritisk verksamhet håller oss à jour och har färsk kompetens inom exempelvis intervjuteknik kopplat till säkerhetsprövningar såväl som kunskap om beteenden och riskindikatorer på nätet och i sociala medier. Vår förhoppning är även att de nya kunskaperna inte stannar här utan att det sker en kunskapsförflyttning internt bland medarbetare på respektive flygplats,” säger Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser.

”Att få förtroendet att utbilda så många representanter från samhällskritisk verksamhet på samma gång är inget vi tar för givet. Utbildningsdagar som denna är så viktiga och kontinuerlig kompetensutveckling inom området är a och o för att hela tiden säkerställa att vitala säkerhetsfunktioner fungerar optimalt. För mig var det tydligt att deltagarna från respektive flygplats skriver under på det också och förhoppningsvis får vi möjlighet att göra fler liknande insatser framöver,” säger Erica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI.

Senaste nytt

Visa alla