Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygsäkerhetsarbete med anledning av dåden vid Bryssels flygplats

Terrordåden i Bryssel och vid Bryssels flygplats är avskyvärda händelser och våra tankar och sympatier går till alla drabbade och till berörda kollegor.

Med anledning av dåden har den svenska polisen förstärkt sin närvaro på i stort sätt alla våra flygplatser och ökar trygghets- och säkerhetsskapande åtgärderna där. Detta är en unik åtgärd för våra regionala flygplatser.

Det utökade skyddet kommer fortsätta så länge det anses nödvändigt. För aktuell information för resenärer om flygningar till och från Bryssel hänvisas resenärer till respektive flygbolag eller resebyrå.

För flygplatser är säkerhetsarbetet centralt. Luftfart och flygplatser är bland de mest kontrollerade och reglerade verksamheter som finns. Inom luftfarten arbetar man aktivt med både flygsäkerhet och luftfartsskydd. Alltså både säkerheten för flygverksamheten men också säkerheten och skyddet för passagerare i och runt flygplatserna.

Senaste nytt

Visa alla