Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Kommer brandflyget kunna lyfta i framtiden?

Vattenbombningarna avlöser varandra vid de stora skogbränderna. Men kommer vi ha flygplatser att kunna operera brandflyg ifrån i framtiden?

Säsongen har knappt börjat men redan härjar stora skogsbränder runt om i landet och vattenbombningarna från luften åker i skytteltrafik. Folk evakueras och för drabbade som i Hästveda är bränderna de största någonsin i kommunens historia.

Lärdomarna är många från förra årets stora bränder. Exempelvis har nu MSB en annan beredskap med helikopterföretag som har 90 minuters inställelse. Det är bra men inte tillräckligt.

En förutsättning för att både tidigt kunna upptäcka men också effektivt kunna brandbekämpa är att det finns flygplatser. Förra årets sommar visade på flygplatsernas betydelse för att möjliggöra brandbekämpning från luften.

Under maj till augusti i fjol genomfördes 4992 flygningar där privatflygare spanade och upptäckte bränderna. Brandflyget finns oftast vid våra regionala flygplatser och är en förutsättning för att skogsbränderna ska upptäckas tidigt och kunna bekämpas.

Flygplatserna blev sedan också viktiga platser för att säkerställa att de olika brandsbekämpningsflygplanen kunde tankas och verka lokalt runt om i landet där bränderna blossade upp. Mitt emellan de stora bränderna i Kårböle och Älvdalen blev plötsligt Svegs flygplats centrum för flera insatser.

Svegs flygplats hade sex brandflygplan, två italienska, två franska och två portugisiska, samt cirka 15 helikoptrar verksamma på plats under insatsen. Därutöver hade man ett antal helikoptrar från både försvarsmakten och polisen vid flygplatsen. När bränderna var som värst gjorde personalen där hundra tankningar per skift.

Brandflyg behövs i hela landet
Dessa beundransvärda insatser hade inte varit möjliga om vi inte haft våra regionala flygplatser runt om i Sverige. Men det är Svegs kommun som själva får säkerställa driften av flygplatsen. Inte staten. Så är det för alla de drygt trettio regionala flygplatserna i Sverige som oftast drivs av kommunerna. Detta medan staten äger och driver de allra största som har förutsättningar att gå med vinst med Arlanda i spetsen.

Staten har upptäckt dessa missförhållanden och genom en egen utredning, den så kallade Flygplatsöversynen, ska man se över statens roll som stödgivare till våra flygplatser. Utredningen skulle bli klar till årsskiftet men blev förlängd till sista mars. Den är ännu inte klar och ingen ny tidsangivelse är utfärdad.

Under tiden försämras förutsättningarna för våra flygplatser samtidigt som årets säsong av brandinsatser precis har börjat. Hur det kan sluta ser vi för den regionala flygplatsen i Gävle.

Där har kommunen tagit beslut om att lägga ned flygplatsen. Man anser sig inte kunna driva och tillhandahålla alla de tjänster som utförts där. Tidigare var det Frivilliga flygkåren som skötte skogsbrandsbevakningen men den möjligheten håller nu på att försvinna då kommunen tänker sälja ut flygfältet.

Skogsnäringen kritisk
Det gör att Mellanskog, Billerud Korsnäs och Stora Enso är kritiska till planerna att sälja flygplatsen. De befarar att det kommer äventyra övervakningen av skogsbränder i Gästrikland. Tyvärr är utvecklingen nu sådan att det finns risk att fler kommuner tvingas göra som Gävle, att lägga ned sina flygplatser.

Därför är det viktigt att regeringens flygplatsöversyn verkligen blir klar och kommer fram till förslag hur landets flygplatser kan tryggas. Inte bara för reguljär trafik utan också för att säkra brandflyg, ambulansflyg och övrigt stöd till samhället.

I Norge och Finland har man i respektive land ett sammanhållet system som säkrar finansieringen för alla flygplatserna. Men så är det inte i Sverige. Här får de regionala flygplatserna själva hantera sina underskott. För flygplatser som den i Gävle har det inneburit att kommunen gett upp och lagt ned sin flygplats.

Flygplatsöversynen måste nu omsättas till handling. Det brådskar för många flygplatser som väntar på beslut. Brandsäsongen har precis börjat. Brandflyget finns visserligen kvar men kommer de ha flygplatser att kunna verka ifrån?

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla