Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Löfven kan avgöra flygets framtid

http://www.svt.se/opinion/lofven-kan-avgora-flygets-framtid

Brandbekämpningsplanen vid branden i Västmanland var baserade på Västerås flygplats. Hjälpsändningarna till Irak lastades från det nationella lagret vid Örebro flygplats. Helikoptrarna vid översvämningarna i Halland baserades på Halmstad flygplats.

Allt detta ser vi som självklarheter men vi tycks glömma bort att de regionala flygplatserna ofta drivs i kommunal regi och ofta med ständiga underskott. Att verksamheten inte går med vinst är begripligt, då flygplatserna finns till för att säkra tillgänglighet för medborgarna men också för beredskapen i ett land som har längst avstånd i hela Europa men som också är det näst mest glesbefolkade landet i Europa. De relativt blygsamma passagerarunderlagen medger då helt enkelt inte några stora intäkter för flygförbindelser som ofta sker till glesbygd.

Men parallellt har staten valt ut och driver de få stora flygplatser som har förutsättning att gå med vinst (som Arlanda). De statliga flygplatserna gör också miljardvinster men statens överskott tillfaller inte de mindre flygplatserna. De statliga flygplatsernas vinster är till och med långt större än de samlade underskotten för de regionala flygplatserna.

Oskarshamns kommun har redan fattat beslut att lägga ned sin flygplats. I Västerås finns en diskussion sedan en tid att lägga ned flygplatsen. Just på grund av underskotten.

Om denna fråga inte reds ut riskerar fler flygplatser att läggas ned. Här måste de politiska partierna ge besked. Regeringssidan har visserligen uppmärksammat problemet och vill inkludera frågan i det omfattande arbete som nu satts igång i regeringskansliet för att fastställa en ny strategi för ett konkurrenskraftigt flyg. Men det innebär att vi i värsta fall vet besked först om cirka ett år.

Från den rödgröna sidan har vi inte fått några besked. De enda vi hört från den sidan är att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stänga Bromma och införa en flygskatt.

Enligt Riksdagens utredningstjänstIATA (International Air Transport Association) och Stockholms handelskammare skulle ca 34 000 arbetstillfällen försvinna om både Bromma stängs ned och en flygskatt införs. Görs dessutom inget åt de regionala flygplatsernas situation kommer än fler flygplatser läggas ned och ännu fler jobb försvinna över hela landet.

Socialdemokraterna har visserligen angett de vill ha kvar Bromma och är emot en flygskatt. Men var är det samlade beskedet vid ett regeringsskifte?

När det gäller att säkra de regionala flygplatsernas framtid, om Brommas existens och om att avfärda en flygskatt, kan socialdemokraterna verkligen lova att dessa frågor inte är förhandlingsbara? Blir det ett regeringsskifte har i praktiken Stefan Löfven de regionala flygplatsernas öde i sin händer. Ge gärna ett besked – innan valet.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Visa alla