Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Norrlandsflygplatser får 67 miljoner lagom till jul

Till slut kom så kompensationen för flygskatten till Norrlandsflygplatserna. 67 miljoner kronor lagom till jul. En engångsföreteelse eller ett viktigt steg i statens omvärdering av landets regionala flygplatser?

Under den berömda kräftskivan på Harpsund, i augusti 2017 tar regeringen intryck av den omfattande kritiken mot flygskatten. Man beslutar införa den men avdelar också pengar som kompensation till flygplatser som man inser kommer drabbas av skatten.

Inledningsvis avdelas 120 miljoner på årsbasis men inga pengar betalas ut efter att skatten införs 2018. Pengarna fryser inne. Likaså verkade det bli 2019. Men så får Trafikverket ett uppdrag att utvärdera och utbetala pengarna under hösten i år. Efter flera budgetförändringar i riksdagen, landar de avdelade medlen till slut på 99,8 miljoner kronor. Så några dagar innan jul, kommer då beslutet och 11 flygplatser får ut sammanlagt 66,9 miljoner kronor för två förlorade år.

Att endast flygplatser i Norrland omfattas väckte tidigt kritik, även om de är extra utsatta. Sanningen är att flera andra flygplatser, även i södra Sverige har drabbats av flygskatten och blivit av med flygtrafik. Men de får inga pengar.

En annan märklig omständighet är att regeringen bestämt att man från nästa år helt tar bort dessa kompensationspengar. Var detta bara en engångsföreteelse eller ska man se dessa utbetalningar som en början på en kursändring när det gäller statens inställning och uppskattning av de regionala flygplatsernas betydelse?

Flera års väntan
Efter att vi och andra under flera år uppvaktat staten, påbörjade Alliansregeringen 2014 arbetet med en Flygstrategi. Något som Sverige då helt saknade! Efter regeringsskiftet började den nya regeringen om på nytt och det var först 2017 som Sverige fick en Flygstrategi. I den påtalades betydelsen att utreda statens roll som stödgivare till de regionala flygplatserna och en Flygplatsöversyn startades också 2018. Arbetet skulle gå snabbt och underlag skulle komma in under några månader då utredningen skulle hinna bli klar till sista december 2018.

Som bekant kom det då aldrig någon Flygplatsöversyn, den fick förlängt till sista mars 2019. Men inte heller då kom det någon Flygplatsöversyn. Under hösten lovade Infrastrukturdepartementet att utredningen skulle bli klar ”under hösten 2019”. Den hösten börjar nu lida mot sitt slut och något nytt från departementet har vi inte hört.

Men att nu kompensationspengarna till slut betalas ut kanske ska ses som ett gott tecken på att staten sakteliga börjar ta till sig av all fakta och allt det underlag som regeringskansliet har fått in. Senast i raden var statens egen utredningsmyndighet, Trafikanalys som med sin: ”Flygplatser i fokus” (2019:6) på ett väldigt omfattande och genomgripande sätt beskriver den stora betydelse de regionala flygplatserna har för Sverige på område efter område.

Kanske vi ska se till helheten och glädjas åt de symboliska julklappar som staten nu ändå delat ut. Bildligt talat, har alla barnen varit snälla men bara vissa får paket. Man kan säga att vi länge väntat på tomten och vi kommer fortsätta vänta tills alla också får sina väl förtjänade klappar.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla