Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Elflygsturné 2021

Sveriges första Elflygsturné Under två veckors tid har Sveriges första elflygplan gjort en turné i Sverige. Det skedde mellan flygplatserna Halmstad, Ljungbyhed, Kristianstad, Växjö och Kalmar. Filmen visar upp en rad nyheter om det klimatarbete som nu sker inom flyget och som genomförs vid våra regionala flygplatser. Vi får också följa med upp i skyn […]

De regionala flygplatsernas utsatta situation

Varför har de regionala flygplatserna en utsatt situation? I dagens avsnitt intervjuas Ulrika Appelberg, SKR om varför just de regionala flygplatserna är utsatta men också vad man göra åt problemen. Medverkar gör också Anders Mjöberg för Dalaflyget i Mora och Borlänge, samt Mikael Smedberg för Örebro Airport.

Projektet Grön flygplats

Flygkanalen är tillbaka med tre avsnitt nu innan semestern och sedan hela hösten. Första avsnittet handlade om hur pandemin stängt ned nästan allt flygande. Det andra avsnittet handlar om våra regionala flygplatsers klimatarbete inom ramen för projektet Grön Flygplats.

Hur ska flyget komma tillbaka efter pandemin?

Flyget har drabbats enormt hårt av pandemin. Vad krävs för att flyget ska återhämta sig? Gäster är Dag Waldenström, Svenskt Flyg samt Camilla Lejon, Linköping City Airport och Anna Råhnängen, Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

78 procent röstade för att behålla Västerås flygplats

Hela 78,2 procent röstade för att behålla flygplatsen när västeråsarna hade folkomröstning i frågan. Det är en tydlig signal med ett stark folkligt stöd. Något som smittar av sig till medborgare i andra flygplatskommuner. Flygplatsfrågan har varit en flitigt debatterad fråga i Västerås under många år. Kanske mer än någon annanstans ute i landet. Den […]

Bromma flygplats kan drivas vidare i privat regi

Det privata Bromma Airport Group vill ta över Bromma flygplats. Det skapar förutsättningar för att rädda kvar många svenska inrikeslinjer Bromma är viktig för hela landets tillgänglighet. Vi välkomnar det privata initiativet som vill ta över driften av flygplatsen om inte staten vill. Vi delar uppfattningen att Bromma kan drivas både lönsamt, långsiktigt och med […]

Varför det behövs en ny flygpolitik

Krisen för flyget får återverkningar hela samhället. Vi har listat 10 områden som kräver stora och långsiktiga åtgärder. Dessutom finns det bland riksdagens partier en mycket bred politisk samsyn för att främja flyget. Men innebär det att det också kan blir politiska beslut?  Effekterna av pandemin är av historiska proportioner. Effekterna för flyget är […]

Varför får bara vissa flyglinjer stöd?

För att flyget ska komma igång efter krisen behövs också nya sätt att starta upp flyglinjer. Vissa linjer till Norrland fick temporärt stöd. Men nu behövs stöd för att igång linjer i hela Sverige. Pandemin har i det närmaste ställt allt flyg marken. Nu börjar vi se enskilda linjer komma igång igen. Men […]

Varför får bara vissa leverantörer av flygtrafikledning stöd?

Likt flygbolag och flygplatser drabbas aktörerna som säkerställer flygtrafikledning också av krisen. Nu kompenserar regeringen statliga LFV men inte övriga aktörer. Detta samtidigt som regeringen tackar nej till ett lån från den europeiska organisation för flygtrafikledning, Eurocontrol. Till följd av pandemin har flygets aktörer drabbats väldigt hårt. Stödpaket har också aviserats men bara till vissa. […]

Varför inte fler beredskapsflygplatser?

Alla regionala flygplatser utför en rad olika stödinsatser till samhället. Nu finns ett förslag att öka antalet Beredskapsflygplatser men inte till att omfatta alla de som utför viktiga uppdrag idag. Sveriges regionala flygplatser (SRF) har nästan alla flygförbindelser till Stockholm eller till utländska destinationer. De skapar tillgänglighet för medborgare och för företag i hela landet. […]