Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Flyget hårt drabbat av Corona

Risken för fortsatt smittspridning av Coronaviruset är fortsatt mycket stor och vid de svenska regionala flygplatserna iakttar man åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Situationen för flyget utvecklar sig nu till den kanske mest ansträngda i modern tid. Flygresandet är en viktig del av samhällsekonomin. Just nu håller denna del att helt stanna […]

Dubbelt så stor nedgång för de regionala flygplatserna

Nedgången för flygresandet var för 2019 mer än dubbelt stor vid landets regionala flygplatser jämfört med de statliga flygplatserna. Medan de statliga tappade 4 procent, tappade de regionala 10 procent. Vissa flygplatser tappade mycket som 30-40 procent.

Norrlandsflygplatser får 67 miljoner lagom till jul

Till slut kom kompensationen för flygskatten till Norrlandsflygplatserna. 67 miljoner kronor lagom till jul. En engångsföreteelse eller ett viktigt steg i statens omvärdering av landets regionala flygplatser?

Nu lanseras Grön Flygplats

Svenska Regionala Flygplatser medverkar till att Sverige kan bli världens första fossilfria land. Se filmen >    

Biobränsle bättre än flygskam

Istället för att ha flygskam kan nu alla resenärer köpa biobränslen och minska utsläppen från sin egen flygning. Flygkanalen visar den nu pågående omställningen till ett fossilfritt flygande.

Systemfel omöjliggör flyg till Mora

Flygplatsen i Mora är väldigt viktig. Medan Frivilliga flygkåren genomför årets största beredskapsövning i Mora, kan inte reguljärtrafiken lyfta av en rad olika regler. Flera av problemen skulle kunna lösas med regeringens flygplatsöversyn men den dröjer. Se filmen flygkanalen.se >

Rösta för flyget i EU-valet

Ett svenskt flygbolag visar att flyget kan minska sina utsläpp med 46%! Det borde våra partier uppmärksamma i EU-parlamentet. Är ditt parti för ett grönare flyg inom EU? I det stundande valet till EU-parlamentet är klimatfrågan en av flera viktiga frågor. Likaså hur makten bör fördelas mellan Bryssel och medlemsländerna. Men tänker att […]

Kommer brandflyget kunna lyfta i framtiden?

Vattenbombningarna avlöser varandra vid de stora skogbränderna. Men kommer vi ha flygplatser att kunna operera brandflyg ifrån i framtiden? Säsongen har knappt börjat men redan härjar stora skogsbränder runt om i landet och vattenbombningarna från luften åker i skytteltrafik. Folk evakueras och för drabbade som i Hästveda är bränderna de största någonsin i kommunens historia. […]

Reduktionsplikt är bara halva lösningen

Införandet av en reduktionsplikt är ett sätt att till en inblandning av biobränslen. Biobränsleutredningen saknar dock den viktigaste delen, nämligen hur vi får till en verklig produktion av biobränslen. Biobränsleutredningen har nu presenterat sitt förslag som innebär införandet av en reduktionsplikt för att främja användning av biobränsle för flyget. Svenska regionala flygplatser stödjer förslaget […]

Grattis Tomas Eneroth!

Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister. Det säger vi grattis till. Men samtidigt blir flygskatten kvar och nya pålagor väntar. Därför ser vi fram emot en rad nödvändiga reformer flygområdet. Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister och blir dessutom departementschef för ett nytt Infrastrukturdepartement. Det tyder att Tomas Eneroth har statsministerns öra och […]