Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Slopad flygskatt ger andrum för flygplatser

Flygskatten har haft en inverkan nedlagda flygbolag och inställda flyglinjer. Att skatten nu tas bort är extra viktigt för små och ofta utsatta flygplatser. Sveriges riksdag beslutade onsdagen om en budget för 2019 som också innebär ett avskaffande av flygskatten från den första juli 2019. Detta är ett mycket välkommet beslut och innebär […]

Ett flyg för alla – eller bara vissa?

Orter drabbas av Nextjets konkurs. Inställda linjer till följd av flygskatten. Osäkerheter till följd av EU-bestämmelser. Problemen för landets regionala flygplatser har varit många under åren. Därför är det verkligen välkommet att regeringen i sin flygstrategi nu pekar ut att stödet till icke-statliga flygplatser ska ses över. Det är något vi har efterfrågat i många […]

Sveriges regionala flygplatser satsar på biobränsle

Svenska regionala flygplatser har under många år aktivt medverkat till klimatomställningen. Karlstad flygplats var först i världen med egen fossilfri tankanläggning. Nu följer övriga flygplatser efter. Sveriges regionala flygplatser (SRF) går nu in i Fly Green Fund (FGF) som är en omställningsfond för att igång tillverkning och användning av fossilfritt flygbränsle. Flera ledande flygaktörer […]

Nya EU-regler för regionala flygplatser

EU-kommissionen har fastställt nya riktlinjer för offentliga investeringar men också för driftstöd till flygplatser. Efter år av osäkerhet rätas några frågetecken ut för de flesta av Sveriges regionala flygplatser men vissa viktiga frågor är inte klargjorda. Det är bra att vi fått genomslag för flera av våra synpunkter. Samtidigt kommer det fortsatt råda osäkerhet för […]

Nya Flygskatten fortfarande lika skadlig för landets flygplatser

Regeringens nya förslag om en flygskatt är fortfarande lika skadlig för våra flygplatser. Sverige kommer världens nästhögsta flygskatt och skatteväxlingen kommer inte undanröja hoten mot våra flygplatser. Skatteväxlingen har ingen påverkan de negativa konsekvenser som flygskatten skapar. Flygbolagen kommer fortfarande behöva flytta och ta bort linjer vilket allra mest drabbar våra regionala […]

Flygskatten äventyrar enskilda flygplatser

Åtta av tio remissyttranden är emot en flygskatt. En skatt som tycks vara verkningslös ur klimatsynpunkt. Nu talar flygbolagen också öppet om att lägga ned linjer. Det riskerar enskilda flygplatsers framtid. Nu är det hög tid att stoppa flygskatten. Remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt har nu löpt ut. Det är en förkrossande majoritet, […]

Regeringen vill se över stödet till de regionala flygplatserna

Det är bra att regeringen i sin flygstrategi vill se över stödet till de regionala flygplatserna. Samtidigt verkar man inte vilja åtgärda grundproblemet för de regionala flygplatserna. Vi välkomnar att regeringen vill se över stödet till våra flygplatser. Men för att lösa problemen kan staten inte fortsätta tjäna pengar de stora flygplatserna medan kommunerna […]

Turbulent luftrum kräver färdplan

I luftrummet uppstår turbulens. Det hanterar flygbranschen och passagerarna flyger allt säkrare och allt bättre. Men i den politiska världen är turbulensen mer svårbemästrad. När vi summerar 2016 har fler felindikeringslampor börjar blinka än vad som har släckts. Under 2017 vill vi gärna se, om uttrycket tillåter, en färdplan komma plats. Under året har […]

Flygskatten slår hårdast mot mindre orter

Den föreslagna flygskatten är inte bara ineffektiv ur klimatsynpunkt, den riskerar att försämra svensk ekonomi och minska tillgängligheten. Det kommer drabba de regionala flygplatserna och därmed mindre orter allra hårdast. Efter ha läst utredaren Gabriella Lomans utredning En svensk flygskatt (SOU 2016:83) blir man minst sagt orolig. Utredaren slår fast att förslaget om en flygskatt […]

Ett fossilfritt flyg är nu möjligt

ICAO:s avtal om utsläppsbegränsningar är ett historiskt avtal. lång sikt möjliggör det ett helt fossilfritt flyg. kort sikt borde det innebära slopandet av en svensk flygskatt. Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man nu enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unikt att en hel sektor har […]