Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Varför får bara vissa flygplatser stöd?

Regeringen ger 100 miljoner i stöd till landets regionala flygplatser men bara till vissa. 22 av 32 flygplatser får stöd. Övriga får ingenting trots de också är drabbade av pandemin.  Till följd av pandemin har flyget i princip upphört. Det har drabbat Sveriges regionala flygplatser (SRF) oerhört hårt. I det närmaste alla intäkter har […]

Samtliga flygplatsägare vädjar om stöd

Ängelholms flygplats stänger ned. Precis det vi varnat för börjar nu hända. Fler flygplatser kan tvingas följa. Samtliga ägare för regionala flygplatserna har nu gått samman och vädjar till regeringen om riktad stöd för att flygplatserna ska klara sig.

Smittan slår väldigt olika inom flyget

LFV får inte lov att permittera utan måste varsla sina anställda. Swedavia får lov att permittera, vilket de också gjort. För våra regionala flygplatser finns inga klara regler för permitteringar. Coronaviruset slår hårt men också helt olika inom flyget.

Flygplatserna behöver stöd nu

Situationen för landets regionala flygplatser är ytterst ansträngd. Regeringens olika stödåtgärder hjälper inte våra flygplatser. Vi behöver direkt stöd och det väldigt snabbt. 

Flyget hårt drabbat av Corona

Risken för fortsatt smittspridning av Coronaviruset är fortsatt mycket stor och vid de svenska regionala flygplatserna iakttar man åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Situationen för flyget utvecklar sig nu till den kanske mest ansträngda i modern tid. Flygresandet är en viktig del av samhällsekonomin. Just nu håller denna del att helt stanna […]

Dubbelt så stor nedgång för de regionala flygplatserna

Nedgången för flygresandet var för 2019 mer än dubbelt stor vid landets regionala flygplatser jämfört med de statliga flygplatserna. Medan de statliga tappade 4 procent, tappade de regionala 10 procent. Vissa flygplatser tappade mycket som 30-40 procent.

Norrlandsflygplatser får 67 miljoner lagom till jul

Till slut kom kompensationen för flygskatten till Norrlandsflygplatserna. 67 miljoner kronor lagom till jul. En engångsföreteelse eller ett viktigt steg i statens omvärdering av landets regionala flygplatser?

Nu lanseras Grön Flygplats

Svenska Regionala Flygplatser medverkar till att Sverige kan bli världens första fossilfria land. Se filmen >    

Biobränsle bättre än flygskam

Istället för att ha flygskam kan nu alla resenärer köpa biobränslen och minska utsläppen från sin egen flygning. Flygkanalen visar den nu pågående omställningen till ett fossilfritt flygande.

Systemfel omöjliggör flyg till Mora

Flygplatsen i Mora är väldigt viktig. Medan Frivilliga flygkåren genomför årets största beredskapsövning i Mora, kan inte reguljärtrafiken lyfta av en rad olika regler. Flera av problemen skulle kunna lösas med regeringens flygplatsöversyn men den dröjer. Se filmen flygkanalen.se >