Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Rösta för flyget i EU-valet

Ett svenskt flygbolag visar att flyget kan minska sina utsläpp med 46%! Det borde våra partier uppmärksamma i EU-parlamentet. Är ditt parti för ett grönare flyg inom EU? I det stundande valet till EU-parlamentet är klimatfrågan en av flera viktiga frågor. Likaså hur makten bör fördelas mellan Bryssel och medlemsländerna. Men tänker att […]

Kommer brandflyget kunna lyfta i framtiden?

Vattenbombningarna avlöser varandra vid de stora skogbränderna. Men kommer vi ha flygplatser att kunna operera brandflyg ifrån i framtiden? Säsongen har knappt börjat men redan härjar stora skogsbränder runt om i landet och vattenbombningarna från luften åker i skytteltrafik. Folk evakueras och för drabbade som i Hästveda är bränderna de största någonsin i kommunens historia. […]

Reduktionsplikt är bara halva lösningen

Införandet av en reduktionsplikt är ett sätt att till en inblandning av biobränslen. Biobränsleutredningen saknar dock den viktigaste delen, nämligen hur vi får till en verklig produktion av biobränslen. Biobränsleutredningen har nu presenterat sitt förslag som innebär införandet av en reduktionsplikt för att främja användning av biobränsle för flyget. Svenska regionala flygplatser stödjer förslaget […]

Grattis Tomas Eneroth!

Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister. Det säger vi grattis till. Men samtidigt blir flygskatten kvar och nya pålagor väntar. Därför ser vi fram emot en rad nödvändiga reformer flygområdet. Tomas Eneroth blir kvar som infrastrukturminister och blir dessutom departementschef för ett nytt Infrastrukturdepartement. Det tyder att Tomas Eneroth har statsministerns öra och […]

Slopad flygskatt ger andrum för flygplatser

Flygskatten har haft en inverkan nedlagda flygbolag och inställda flyglinjer. Att skatten nu tas bort är extra viktigt för små och ofta utsatta flygplatser. Sveriges riksdag beslutade onsdagen om en budget för 2019 som också innebär ett avskaffande av flygskatten från den första juli 2019. Detta är ett mycket välkommet beslut och innebär […]

Ett flyg för alla – eller bara vissa?

Orter drabbas av Nextjets konkurs. Inställda linjer till följd av flygskatten. Osäkerheter till följd av EU-bestämmelser. Problemen för landets regionala flygplatser har varit många under åren. Därför är det verkligen välkommet att regeringen i sin flygstrategi nu pekar ut att stödet till icke-statliga flygplatser ska ses över. Det är något vi har efterfrågat i många […]

Sveriges regionala flygplatser satsar på biobränsle

Svenska regionala flygplatser har under många år aktivt medverkat till klimatomställningen. Karlstad flygplats var först i världen med egen fossilfri tankanläggning. Nu följer övriga flygplatser efter. Sveriges regionala flygplatser (SRF) går nu in i Fly Green Fund (FGF) som är en omställningsfond för att igång tillverkning och användning av fossilfritt flygbränsle. Flera ledande flygaktörer […]

Nya EU-regler för regionala flygplatser

EU-kommissionen har fastställt nya riktlinjer för offentliga investeringar men också för driftstöd till flygplatser. Efter år av osäkerhet rätas några frågetecken ut för de flesta av Sveriges regionala flygplatser men vissa viktiga frågor är inte klargjorda. Det är bra att vi fått genomslag för flera av våra synpunkter. Samtidigt kommer det fortsatt råda osäkerhet för […]

Nya Flygskatten fortfarande lika skadlig för landets flygplatser

Regeringens nya förslag om en flygskatt är fortfarande lika skadlig för våra flygplatser. Sverige kommer världens nästhögsta flygskatt och skatteväxlingen kommer inte undanröja hoten mot våra flygplatser. Skatteväxlingen har ingen påverkan de negativa konsekvenser som flygskatten skapar. Flygbolagen kommer fortfarande behöva flytta och ta bort linjer vilket allra mest drabbar våra regionala […]

Flygskatten äventyrar enskilda flygplatser

Åtta av tio remissyttranden är emot en flygskatt. En skatt som tycks vara verkningslös ur klimatsynpunkt. Nu talar flygbolagen också öppet om att lägga ned linjer. Det riskerar enskilda flygplatsers framtid. Nu är det hög tid att stoppa flygskatten. Remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt har nu löpt ut. Det är en förkrossande majoritet, […]