Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Ett fossilfritt flyg

Karlstad Airport var först i världen att erbjuda det. SAS har testat det. Nu börjar Braathens erbjuda det till resenärer. Fossilfritt bränsle. Kanske kan Sverige bli en ledande flygnation i omställningen mot ett helt klimatneutralt flygande.  En av våra regionala flygplatser, Karlstad Airport, är den första flygplatsen i världen med en stationär tankanläggning för bioflygbränsle. […]

Svenska folket säger entydigt: “Behåll Bromma flygplats!”

En omfattande undersökning visar nu ett massivt motstånd ute i landet till förslaget att lägga ned Bromma flygplats. En majoritet tror att den egna kommunen kommer drabbas och att jobb försvinner.

Löfven kan avgöra flygets framtid

Blir det ett regeringsskifte har i praktiken Stefan Löfven de regionala flygplatsernas öde i sin händer. Ge gärna ett besked innan valet. Vädjar Svenska Regionala Flygplatser.

Avsaknad flygpolitik drabbar flygplatserna värst

Ge de regionala flygplatserna samma förutsättningar som de statliga. Låt flygtrafiktjänsten vara avreglerad och öka kompetensen hos myndigheterna.

Återreglering hotar regionala flygplatser

Förslaget om en återreglering av flygtrafiktjänsten riskerar slå hårt mot de regionala flygplatserna. Dessutom är förslaget kantat med felaktiga argument.

EU-beslut äventyrar inte Sveriges regionala flygplatser

Idag kom EU-kommissionens nya riktlinjer om offentlig finansiering för flygplatser. De ger fortsatt utrymme för Sveriges samtliga regionala flygplatser att fortsätta sin finansiering likt idag.

Nya möjligheter för vindkraft vid flygplatser

Trafikverket, Swedavia, LFV och Svenska Regionala Flygplatser har gemensamt tagit fram nya rekommendationer för etablering av vindkraft i närheten av flygplatser.

Flygandet ökar kraftigt från de regionala flygplatserna

drygt ett år har antalet direktdestinationer från Sveriges 37 regionala flygplatser ökat från 137 till 239.

Fortsatt osäkerhet för Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen har föreslagit nya riktlinjer som troligtvis möjliggör offentlig finansiering av flygplatser även i framtiden. Det finns dock fortfarande otydligheter i förslaget.

EU och Trafikutskottet riskerar äventyra Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen kommer föreslå nya riktlinjer som vill inskränka offentlig finansiering av flygplatser. Införs inga undantag äventyras huvuddelen av Sveriges 36 regionala flygplatser