Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Regeringen vill se över stödet till de regionala flygplatserna

Det är bra att regeringen i sin flygstrategi vill se över stödet till de regionala flygplatserna. Samtidigt verkar man inte vilja åtgärda grundproblemet för de regionala flygplatserna. Vi välkomnar att regeringen vill se över stödet till våra flygplatser. Men för att lösa problemen kan staten inte fortsätta tjäna pengar de stora flygplatserna medan kommunerna […]

Turbulent luftrum kräver färdplan

I luftrummet uppstår turbulens. Det hanterar flygbranschen och passagerarna flyger allt säkrare och allt bättre. Men i den politiska världen är turbulensen mer svårbemästrad. När vi summerar 2016 har fler felindikeringslampor börjar blinka än vad som har släckts. Under 2017 vill vi gärna se, om uttrycket tillåter, en färdplan komma plats. Under året har […]

Flygskatten slår hårdast mot mindre orter

Den föreslagna flygskatten är inte bara ineffektiv ur klimatsynpunkt, den riskerar att försämra svensk ekonomi och minska tillgängligheten. Det kommer drabba de regionala flygplatserna och därmed mindre orter allra hårdast. Efter ha läst utredaren Gabriella Lomans utredning En svensk flygskatt (SOU 2016:83) blir man minst sagt orolig. Utredaren slår fast att förslaget om en flygskatt […]

Ett fossilfritt flyg är nu möjligt

ICAO:s avtal om utsläppsbegränsningar är ett historiskt avtal. lång sikt möjliggör det ett helt fossilfritt flyg. kort sikt borde det innebära slopandet av en svensk flygskatt. Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man nu enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unikt att en hel sektor har […]

Aerospace Almedalen 5 juli Årets flyg- och rymdevent

Bland alla talare märks i år Sveriges första astronaut Christer Fuglesang, rymdminister Helene Hellmark Knutsson och infrastrukturminister Anna Johansson, Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren och Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren. Svenskt Flygs generalsekreterare Anna Wilson, flygvapenchef Mats Helgesson, ordförande för Rymdstyrelsen Peter Egardt liksom riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S) och Edward Riedel (M) från Trafikutskottet. Aerospace Almedalen den […]

Stockholm Skavsta Airport väljer SpotterRF för områdesövervakning

Hösten 2015 driftsattes ett markradarsystem från SpotterRF Stockholm Skavsta Airport. Projektet föranleddes med anledning Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd avseende intrångsdetektering. Flygplatsledningen utvärderade olika tekniska lösningar men valet föll slutligen markradar från SpotterRF. Vi är imponerade av systemets förmåga och tillförlitlighet, även vår säkerhetspersonal är nöjda med att systemet är enkelt och effektivt […]

Viktig vecka om flygets framtid

Det är inte varje vecka som flyget blir bortskämt med omfattande utredningar, studier eller sammankomster. Men i veckan som gått har flera viktiga flygfrågor uppmärksammats. Alla väl värda att uppmärksammas och alla viktiga för flygets framtid. Ensidig utredning om Bromma Det började med Anders Sundströms Bromma-utredning. En väldigt omfattande utredning med både förtjänster men också […]

Flygsäkerhetsarbete med anledning av dåden vid Bryssels flygplats

Terrordåden i Bryssel och vid Bryssels flygplats är avskyvärda händelser och våra tankar och sympatier går till alla drabbade och till berörda kollegor. Med anledning av dåden har den svenska polisen förstärkt sin närvaro i stort sätt alla våra flygplatser och ökar trygghets- och säkerhetsskapande åtgärderna där. Detta är en unik åtgärd för våra […]

EU Kommissionen godkänner stöd till Sundsvall och Skellefteå

EU kommissionen har godkänt flygplatserna Sundsvall-Timrå Airport och Skellefteå Airport begärda undantag (s k SGEI) för sin offentliga finansiering. Det här är ett mycket viktigt och efterlängtat beslut som visar betydelsen av våra regionala flygplatser i Sverige. EU-kommissionären för konkurrensfrågor Margrethe Vestager kommenterar beslutet med: Flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå bedriver verksamhet i glesbygdsområdena Västernorrland respektive […]