Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Senaste nytt

Nya möjligheter för vindkraft vid flygplatser

Trafikverket, Swedavia, LFV och Svenska Regionala Flygplatser har gemensamt tagit fram nya rekommendationer för etablering av vindkraft i närheten av flygplatser.

Flygandet ökar kraftigt från de regionala flygplatserna

drygt ett år har antalet direktdestinationer från Sveriges 37 regionala flygplatser ökat från 137 till 239.

Fortsatt osäkerhet för Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen har föreslagit nya riktlinjer som troligtvis möjliggör offentlig finansiering av flygplatser även i framtiden. Det finns dock fortfarande otydligheter i förslaget.

EU och Trafikutskottet riskerar äventyra Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen kommer föreslå nya riktlinjer som vill inskränka offentlig finansiering av flygplatser. Införs inga undantag äventyras huvuddelen av Sveriges 36 regionala flygplatser

Regionala flygplatser sparar 36 miljoner kronor på flygtrafikledning

Fem regionala flygplatser har valt Aviation Capacity Resources (ACR) som leverantör av flygtrafikledningstjänst i en gemensam upphandling och sparar därmed ca 36 miljoner kronor under en sexårsperiod.

Fem regionala flygplatser handlar gemensamt upp flygtrafiktjänst

De regionala flygplatserna Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping och Skellefteå har idag gått samman om en gemensam upphandling för flygtrafiktjänst.

Ett helt nytt inrikesflyg

Idag kan man från de 36 regionala flygplatserna sammantaget 136 direktdestinationer. 107 av dessa är utrikesdestinationer.

Inbjudan: Flygplatsens betydelse för destinationsutveckling

Svenska Regionala Flygplatser bjuder in till en temadag där beslutsfattare, sakkunniga och branschföreträdare ger sin bild av hur en modern destination kan fungera och hur vägen dit kan se ut.