Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Reduktionsplikt är bara halva lösningen

Införandet av en reduktionsplikt är ett sätt att få till en inblandning av biobränslen. Biobränsleutredningen saknar dock den viktigaste delen, nämligen hur vi får till en verklig produktion av biobränslen.

Biobränsleutredningen har nu presenterat sitt förslag som innebär införandet av en reduktionsplikt för att främja användning av biobränsle för flyget. Svenska regionala flygplatser stödjer förslaget men en reduktionsplikt är bara en del av omställningen. Den andra och viktigaste delen är incitament för att få igång själva produktionen av biobränslen. Detta saknas helt i utredningen.

SRF anser att systemet med reduktionsplikt behöver kompletteras med andra styrmedel och incitament som stödjer och möjliggör ökad produktion av kostnadseffektivt biobränsle.

Det är ingen tillfällighet att Sverige gör en biobränsleutredning. Vi ligger långt framme i ambitionerna att ställa om flyget i Sverige. En av våra flygplatser, Karlstad Airport var först i världen med en tankanläggning för biobränslen. Sverige har en omställningsfond för biobränslen som gör att alla resenärer idag faktiskt kan köpa till inblandning vid sina resor. SAS satsar på en långsiktig omställning tillsammans med Preem. Flygbolaget BRA erbjuder alla sina resenärer att köpa till inblandning vid sina resor. Flera andra projekt är under utveckling.

Alla dessa initiativ har branschen själva satt igång, inte staten. Staten har använt piskan men inte moroten. Flygskatten innebär en kostnad för flygbolagen och resenärerna, men pengarna går inte till någon omställning. I regeringsförklaringen framgår att ”Klimatkraven på flyget ska skärpas”. I Januariavtalet anges att start- och landningsavgifter ska införas och nu föreslår man en reduktionsplikt med tvång om uppblandning.

För att verkligen åstadkomma en omställning krävs också morötter. Hela flygnäringen står bakom Svenskt Flygs färdplan till regeringen, som visar hur vi kan ställa om flyget. Flygnäringen tror också att det går att göra omställningen snabbare än vad biobränsleutredningen förutser. Men för det krävs riktade åtgärder för att få igång en storskalig produktion av biobränslen i Sverige. En enda produktionsanläggning skulle räcka för att försörja allt flygande i Sverige.

Faktum är att flyget är kanske den näring som släpper ut minst men har möjlighet att ställa om snabbast. Både från enskilda flygbolag, från flygindustrin och från forskningen finns nu en rad initiativ för att skynda på omställningen och få fram en inhemsk produktion av biobränslen. Omfamna och inkludera dessa initiativ.

Ska Sverige bli ledande i omställningen till ett fossilfritt flygande krävs mindre av piskor och mer av morötter.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla