Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Regeringen vill se över stödet till de regionala flygplatserna

Det är bra att regeringen i sin flygstrategi vill se över stödet till de regionala flygplatserna. Samtidigt verkar man inte vilja åtgärda grundproblemet för de regionala flygplatserna.

”Vi välkomnar att regeringen vill se över stödet till våra flygplatser. Men för att lösa problemen kan staten inte fortsätta tjäna pengar på de stora flygplatserna medan kommunerna får kämpa med att finansiera de små flygplatserna”, säger Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser.

Det är välgörande att regeringen i sin nya flygstrategi vill ha en fortsatt dialog med olika intressenter och branschföreträdare i en rad frågor. Inte minst när det gäller översynen av statens stöd till de icke-statliga (regionala) flygplatserna.

Det är dock olyckligt att strategin inte adresserar grundproblemet med att staten äger och tjänar stora pengar på de tio stora flygplatserna med Arlanda i spetsen. Samtidigt som i huvudsak enskilda kommuner får kämpa med finansieringen för små flygplatser som har svårt att skapa intäkter.

Regeringen anger i flygstrategin att de statliga flygplatserna ska ”utgöra stommen” i flygtransportsystemet. Sedan ska stödet till de regionala flygplatserna ses över ”med utgångspunkt för att tydliggöra statens roll som stödgivare.” Utgångspunkten för staten borde vara att säkerställa tillgänglighet för hela landet, inte bara för de statliga flygplatserna.

Regeringen anger också i flygstrategin att stödet till de regionala flygplatserna borde kunna minska om man tillämpar ny teknik, som fjärrstyrda torn.

”Den fjärrstyrda tekniken för flygtrafikledning innebär visserligen besparingar men inte alls så stora att underskotten skulle försvinna för de mindre flygplatserna,” säger Peter Larsson.

Flygstrategin berör ett stort antal andra områden men har få konkreta förslag. Brommas framtid och Arlandas utveckling ska avhandlas i ett Arlanda-råd. Dessutom den nödvändiga övergången till fossilfria bränslen ska utredas av Energimyndigheten. Likaså vill regeringen införa en flygskatt. Något som Svenska regionala flygplatser, bara ser som skadligt för jobb och tillväxt och som troligtvis inte ger några miljöeffekter.

”Trots få förslag uppskattar vi ändå regeringens höga ambition av fortsatt och nära dialog med flygnäringen och med oss”, säger Peter Larsson.

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla