Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Så säkras de regionala flygplatserna

Vi lever i en ny tid. Både pandemin och kriget i Ukraina har visat på behovet av flygplatser i hela landet. En ny statlig utredning ska se över ”statens långsiktiga ansvar för en hållbar inriktning för landets flygplatser. Behoven av grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet ska tillgodoses.”

 

Svenska regionala flygplatser välkomnar en sådan utredning. Alla frågor som berör de regionala flygplatserna som driftstöd, beredskap eller upphandlad trafik hänger ihop och behöver hanteras samlat.

 

Klicka här för att se filmen som beskriver de viktiga frågor som behöver hanteras för att säkra de regionala flygplatserna.

 

 

 

 

 

 

 


Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser  

Senaste nytt

Visa alla