Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Stockholm Skavsta Airport väljer SpotterRF för områdesövervakning

Hösten 2015 driftsattes ett markradarsystem från SpotterRF på Stockholm Skavsta Airport. Projektet föranleddes med anledning Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd avseende intrångsdetektering. Flygplatsledningen utvärderade olika tekniska lösningar men valet föll slutligen på markradar från SpotterRF.

“Vi är imponerade av systemets förmåga och tillförlitlighet, även vår säkerhetspersonal är nöjda med att systemet är så enkelt och effektivt att använda. Vår avsikt är att komplettera systemet under året” säger Joakim Lindholm vice VD Stockholm Skavsta Flygplats.

Skavsta Airport är vårt första radarprojekt avseende denna kategori slutanvändare, och som det ser ut så kommer Skavsta att följas av ytterligare projekt redan 2016 berättar Kenneth Nyström, Securify AB.

Ingen ytterligare information avseende systemets omfattning eller dess egenskaper kommer att redovisas.

Securify AB är en säkerhetsdistributör med specialistkompetens avseende markradar i kombination med PTZ-kameror för områdesövervakning. Våra system används för intrångsdetektering och spårning avseende övervakning av land- och vattenytor samt luftrum (anti-drönar system). Bland våra slutanvändare återfinns myndigheter som Kriminalvården, Polisen m.fl. samt privata företag som E.ON och Statoil. Våra slutanvändare och partners finns i såväl Sverige, Norge och Finland. Försäljning sker genom samarbetspartners.

Senaste nytt

Visa alla