Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Svenska regionala flygplatser välkomnar att regeringen utser en flygplatsutredare

Svenska regionala flygplatser välkomnar att regeringen utser en flygplatsutredare

Regeringen utser en utredare som ska se över hela flygplatssystemet.
Det är mycket välkommet.

Vi har under många år drivit denna fråga och nu går regeringen oss till mötes. Det är mycket glädjande.

Det var vid Svenska regionala flygplatser (SRF) årsstämma i Kalmar under tisdagen som infrastrukturminister Tomas Eneroth kom med beskedet. Regeringen avser utse en utredare som ska ta fram förslag för hur statens ansvar för svenska flygplatser ska se ut. Utredaren ska således både se över de statliga såväl som de regionala (icke-statliga) flygplatserna.

Utredaren ska beakta de effekter som drabbat flygplatserna under pandemin, inkludera slutsatser från parallella utredningar om Bromma och Arlanda men inte minst utredningarna om landets Beredskapsflygplatser.

Vi upplever att utredaren ska gå till botten med flygplatssystemets strukturella problem, något som vi uppmärksammat regering och riksdag på under många år. Vi välkomnar att det är väldigt brett och omfattande uppdrag och vi kommer vara behjälpliga med underlag och inspel till utredaren.


Historisk vecka för flygplatserna

Det har varit en händelserik och smått historisk vecka för de regionala flygplatserna. I måndags kom Moderaterna med ett konkret förslag och vill utse alla flygplatser till Beredskapsflygplatser. Moderaterna vill också höja anslagen för detta. Liksom att de vill utöka driftstödet till de regionala flygplatserna.

Sedan när SRF medlemmar kunna träffas och genomföra en stämma fysiskt på tisdagen, kom infrastrukturministern med sitt besked om en statlig utredare för att se över flygplatssystemet.

Såväl Moderaternas förslag som regeringens utredning pekar åt samma håll. Vi upplever att politiken förstår de regionala flygplatsernas betydelse och vill långsiktigt säkerställa tillgänglighet och beredskap för medborgare i hela landet. Vi upplever också att man från politiskt håll förstår att dagens finansiering av flygplatssystemet behöver reformeras.

Regeringens utredning ska vara klar senast den 15 november i år. Läs uppdraget till utredaren här:

https://www.regeringen.se/49bb0a/contentassets/99989571d74640858ccf37d7a7c75301/pm—direktiv-flygplatser-220523

 

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla