Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Svenska regionala flygplatser välkomnar Moderaternas förslag om Beredskapsflygplatser

Med kriget i Ukraina ökar också behoven att säkra beredskapen vid landets regionala flygplatser. Moderaternas förslag ligger helt i linje med att klara dessa ökade behov.

Moderaternas förslag att utse alla regionala flygplatser till Beredskapsflygplatser ligger helt i linje med vad Svenska regionala flygplatser (SRF) själva drivit i flera år.

Alla flygplatser kan bli Beredskapsflygplatser
Moderaternas förslag är mycket välkommet. Inte bara att de vill utse alla flygplatser utan att de också vill höja ersättningen för att täcka de verkliga kostnaderna för beredskapen.

Pandemin har visat på ett allt större behov av Beredskapsflygplatser. Från att vara tio stycken, utsåg regeringen 2019 ytterligare 17 stycken till temporära Beredskapsflygplatser. Alltså totalt 27 Beredskapsflygplatser. Efter det har Trafikverket utrett och föreslagit totalt 22 Beredskapsflygplatser.

Trafikverkets förslag skulle också beakta totalförsvarsaspekten men kom fram till att den behöver utredas i särskild ordning. Sedan kom kriget i Ukraina.

SRF har länge kunnat visa på den bredd av samhällsnytta och stöd till Försvarsmakten som de regionala flygplatserna utgör. Alla flygplatser genomför i en rad olika uppdrag som att säkerställa ambulansflyg, brandspaning eller sjöövervakning kan genomföras, liksom att flera myndigheter som Försvarsmakten kan genomföra viktiga flygningar och övningar. Att vara Beredskapsflygplats innebär att flygplatserna med en timmes varsel, ska kunna ta emot och sända i väg samhällsnyttigt flyg, dygnet runt, året om.

Långsiktig finansiering
Vi välkomnar också Moderaternas ambition att öka driftstöden för de regionala flygplatserna. Det säkerställer därmed den långsiktiga finansieringen för flygplatserna. Vi har uppmärksammat regering och riksdag om detta i flera år. Äntligen kommer det också ett förslag.

SRF har medverkat med underlag till regeringens tidigare Flygplatsöversyn, som skulle säkerställa den långsiktiga finansieringen för de regionala flygplatserna. Flygplatsöversynen stoppades dock 2019. Sedan dess har regeringen tillfört krisstöd under pandemin men inga långsiktiga beslut har tagits. Moderaternas förslag blir nu det första politiska förslaget för en mer långsiktig finansiering för de regionala flygplatserna.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla