Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Välkommet krisstöd men bara till vissa

Så kom till slut det efterlängtade extra krisstödet till våra regionala flygplatser. Men trots att det är ett Extra krisstöd till följd av pandemin, avses bara 23 av 33 drabbade flygplatser få del av stödet. Det är inte rimligt.

De regionala flygplatserna är fortsatt mycket hårt drabbade av pandemins verkningar. Förra året var till och med värre än året innan. Det flög färre resenärer till och från våra flygplatser under 2021 än under 2020. Fortfarande står sex flygplatser helt utan trafik sedan krisen började för nästan exakt två år sedan. Sammantaget visar flygplatserna upp ett beräknat underskott, till följd av pandemin, om ca 330 miljoner kr för 2021.

Det är således mycket glädjande att regeringen nu hörsammat våra vädjanden om extra stöd. De 100 extra miljonerna i krisstöd är minst sagt välkomna och kommer hjälpa till att säkra flygplatsernas drift.

Beröm från ministern

Vi hade också möjligheten att träffa ministern i måndags. Tomas Eneroth var då väldigt tydlig med att betona våra flygplatsers betydelse för tillgängligheten men också beredskapen runt om i vårt avlånga land. Han berömde också det klimatarbete som nu pågår på snart sagt varje flygplats. Flera av våra flygplatser är redan helt fossilfria, några blir det i år och övriga kommer bli det inom några år.

Men samtidigt som regeringen hörsammar våra vädjanden, blir det svårbegripligt varför inte alla drabbade kan få del av krisstödet.

Tidigt i pandemin satte regeringen in ett krispaket till flyget, där SAS, Swedavia och LFV fick stöd om flera miljarder kronor. Då fick 22 av våra flygplatser ett extra krisstöd om 100 miljoner kr. Redan då anmälde vi till regeringen att alla 33 och inte bara 22 flygplatser var beroende av krisstöd. Då tillföll krisstödet de 22 som normalt har statligt driftstöd men inte våra andra medlemsflygplatser. I jämförelse selekterade man till exempel inte krisstödet till bara vissa av de statliga flygplatserna eller bara till vissa delar av SAS. Alla våra flygplatser har drabbats av pandemin. Alla våra flygplatser borde därför också få krisstöd.

Varför bara krisstöd till vissa?

Sedan dess har vi i tre skrivelser till regeringen återkommit och understrukit det faktum att alla flygplatser är drabbade av pandemin. Alla flygplatser har tappat nästan all flygtrafik. För de flesta har trafiken sakta kommit tillbaka men bara i mindre omfattning. För vissa har den inte kommit tillbaka alls. Alla flygplatser har också under hela pandemin upprätthållit flygningar för stöd till samhället. Staten har dessutom utsett 17 av dem till Temporära Beredskapsflygplatser.

Det blir således märkligt att man då på nytt bara ger krisstöd till de som fått driftstöd tidigare. Utöver det ger man denna gång ändå krisstöd till ytterligare en flygplats som tidigare inte fick stöd. Till Ängelholm-Helsingborg Airport.

Detta gör saken än mer märklig. Krisstödet till drabbade Ängelholm är verkligen behövligt men det blir samtidigt svårt att förstå varför de drabbade flygplatserna som till exempel Örebro, Västerås, Linköping, Norrköping eller Sälen inte då kan få krisstöd?

Detta blir också väldigt svårt för oss att förklara för kommuner, regioner, resenärer och skattebetalare. Vi tycker att det hela än en gång visar på behovet att verkligen få en Flygplatsöversyn på plats.

Ta beslut om en Flygplatsöversyn

I sammanhanget ska sägas att regeringen själv uppmärksammat att dagens driftbidragsystem behöver göras om och man tillsatte också en Flygplatsöversyn 2018 för att hitta ett nytt och bättre system.

Hade en flygplatsöversyn nu varit på plats hade dagens märkliga beslut antagligen inte behövt ske.

Det finns redan ett bra underlag som togs fram i Regeringskansliet. Det finns ett bra underlag från våra flygplatsers sida. Det finns en bra uppslutning bland våra resenärer och det finns en bra uppslutning i Sveriges riksdag för att rösta igenom en flygplatsöversyn.

Till regeringen säger vi därför:

  • Tack för stödet
  • Ta vara på kunskapen
  • Ta beslut om flygplatsöversynen!

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla