Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Varför får bara vissa leverantörer av flygtrafikledning stöd?

Likt flygbolag och flygplatser drabbas aktörerna som säkerställer flygtrafikledning också av krisen. Nu kompenserar regeringen statliga LFV men inte övriga aktörer. Detta samtidigt som regeringen tackar nej till ett lån från den europeiska organisation för flygtrafikledning, Eurocontrol.

Till följd av pandemin har flygets aktörer drabbats väldigt hårt. Stödpaket har också aviserats men bara till vissa. Vi har berättat om stödet till de regionala flygplatserna, där en tredjedel blir utan. Men det finns också andra sektorer inom flyget som ser ut att bli utan stöd.

Förutom flygbolagen och flygplatserna består luftfartens aktörer också av flygtrafikledning. Sverige ingår i det gemensamma europeiska luftrummet (Single European Sky) som finansieras genom avgifter som faktureras flygbolagen för genomförda flygningar varpå intäkterna fördelas till de som utför flygtrafikledning. När pandemin i princip stängt ned flyget har också intäkter från avgiftssystemet i det närmaste upphört, vilket förstås drabbat alla leverantörer av flygtrafikledning.

I Sverige är flygtrafikledningen till del avreglerad. Statliga Luftfartsverket (LFV) har monopol på de stora statliga Swedavia-flygplatserna och Försvarsmaktens flygplatser. Detta medan våra regionala flygplatser får lov att handla upp flygtrafiktjänster. På den svenska marknaden finns idag förutom LFV även ACR och SDATS.

Staten stödjer sig själv

Regeringen har nyligen gått in och stöttat LFV med 900 miljoner kr för att kompensera för uteblivna intäkter från avgiftssystemet till följd av pandemin. Men inget stöd har riktats till övriga aktörer som finansieras på samma sätt och är minst lika drabbade. Detta påverkar förstås våra flygplatser som är beroende av flygtrafiktjänsterna. Två av våra flygplatser har LFV idag medan 15 har ACR och fyra har SDATS. Dessutom Arvidsjaurs flygplats som själva säkerställer sin flygtrafiktjänst och då också blir utan ersättning.

På en direkt fråga i riksdagen svarar infrastrukturministern att det är upp till ”den lokala flygplatsförvaltaren” att nyttja sina egna medel för att täcka uppkomna kostnader. Alltså att våra flygplatser ska supportera bolag de köper tjänster av för att täcka dessa bolags underskott?!

Det skulle innebära att såväl de statliga flygplatserna och den statliga aktören för flygtrafikledning får stöd medan en stor grupp regionala flygplatser och de övriga aktörerna som bedriver flygtrafikledning blir utan stöd. Det har vi svårt att tro att det verkligen är regeringens mening.

Denna fråga blir än mer märklig när Eurocontrol nyligen erbjöd varje medlemsland att ta upp ett lån för att kunna kompensera leverantörer av flygtrafikledning för uteblivna intäkter. Men detta tackade Sverige nej till.

Istället för ett lån som kunde gått till alla aktörer som bedriver flygtrafikledning i Sverige, ger staten nu skattemedel till sin egenstatliga aktör men inte till övriga aktörer.

Det paradoxala är att Sverige driver en restriktiv linje som en del av de s k ”frugala fyran” och vill inte ge stöd utan lån till Europas krisande länder. Men när det gäller flygtrafikledning, då avvisar Sverige europeiska lån, ger svenska skattepengar till den egna statliga aktören – men inte till övriga berörda.

Avreglering har sparat pengar

Även om den svenska avregleringen bara blivit delvis genomförd, har den skapat en bra konkurrens och lägre avgifter för de som i slutändan betalar för systemet, d v s passagerarna. Det har alla tjänat på. Över tid har de av våra flygplatser som gått över till ACR minskat sina kostnader för flygtrafikledning med ca 17-20%. Nu när krisen drabbar alla aktörer lika för uteblivna intäkter, att då bara ge stöd till den statliga aktören är inte bara orättvist, det riskerar också de drabbade. Både de som utför flygtrafikledningen och våra flygplatser. Det handlar ytterst om möjlighet att bedriva flygtrafik.

Av SRF medlemmar är det nu 20 flygplatser som berörs. Gällivare, Skellefteå, Borlänge, Torsby, Karlstad, Örebro, Västerås, Norrköping, Jönköping, Trollhättan, Säve, Växjö, Kalmar, Ljungbyhed och Ängelholm nyttjar ACR. Flygplatserna Örnsköldsvik, Sundsvall, Linköping och Sälen har fjärrstyrd flygtrafikledning som utförs av SDATS. Dessutom Arvidsjaur som själva säkerställer sin flygtrafikledning.

Vi hoppas att frågan inte är färdigberedd utan att regeringen kommer tillbaka och säkerställer stöd till alla drabbade. Inte bara statens drabbade aktör utan också till alla drabbade aktörer för flygtrafikledning.

Flyget behöver lyfta. Men det borde gälla för flygets alla aktörer.

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla